Tabip Tavan Ek ödeme


TABİP PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME TAVAN HESAPLAMA

Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler,Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri,Pratisyen tabip ve diş tabipleri İdari sağlık müdür yardımcısı, idari halk sağlığı müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacılar Ameliyathane, anjiyo üniteleri, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık ünitesi/merkezi, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolasyon odaları, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleri gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel bunların dışında kalan diğer personel.

Tabip Tavan Ek ödeme hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.