Doktor Sabit Ek Ödeme


Doktor Sabit Ek Ödeme Hesaplama Robotu

209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca her ay yapılacak döner sermaye sabit ödemesinin (DSSÖ) net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme (eski adıyla denge tazminatı) net tutarının altında kalanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesinde öngörülen net tutar kadar ödeme yapılacaktır.
375 sayılı ve 209 sayılı kanun gereği Uzman Doktor Sabit Ek Ödeme, Tabip Sabit Ek Ödeme, Pratisyen Sabit Ek Ödeme hesaplamasını yapabilmeniz için aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı seçerek hesaplama yapabilirsiniz.

Doktor Sabit Ek Ödeme hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.