Tabip Danışmanlık Ücret Hesaplama


Tabiplerin Özel İşletmelere Danışmanlık Konuşmacı Ücretleri Nasıl Hesaplanır ?


Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönergeye göre doktorların özel işletmelere ya da bilimsel görüşü istenmesi bu işin sonunda doğacak danışmalık ücreti döner sermaye geliri olarak kaydedilip çeşitli kesintilerden sonrası tabibe danışmalık ücreti bırakılmaktadır.
Bu yazımızda sadece konuşmacı ve danışmanlık ücreti nasıl hesaplanır gibi konulara değineceğiz.
Bu günün şartlarında genellikle tabiplere özel işletmeler tarafından 2000 ile 3000 tl arası tutar teklif ediliyor.Bu tutar döner sermaye kurumun hesabına yatırılıp gelir kaydedilip kesintilerden sonra tabibe ödenmektedir.

Örnek Tabip danışmanlık ücreti 2500 TL tutardan anlaşma yapsın.
1-Merkezi Kesintiler :  Bankaya yatırılan toplam tutardan %21 (Sosyal Hizmetler Çocuk Es. Kur. – Hazine Payı -Sağlık Bakanlığı Merkez Payı) kesilir.
2500%21=525 TL
2-Safi Tutar:Toplam tutardan aşama 1 de bulduğumuz tutar düşülüp safi tutar elde edilir.
2500-525=1975 TL.
Aşama 3:1975 TL safi tutarın sadece %65 danışmanlık ücreti veren tabibe verilecektir.Ayrıca kalan %65 den gelir vergisi ve damga vergiside kesilecektir.
1975%65=1283,75 TL ödenecek brüt matrah elde edilmiştir
4-Yasal Kesintiler:Brüte gelir vergisi ve damga vergisi uygulanır(vergi dilimi %20 olduğunu farz edelim)
1283,75%20=256,75
1283,75%0,00759=9,74
Kesintiler toplamı :256,75+9,74=266,49
5-Net Tutar : Ödenecek matrahtan kesintiler toplamını düşelim
1283,75-266,49=1017,26 TL
Tabip bu danışmanlık ücretinden alacağı NET TUTAR 1017,26 TL dir.
Danışmanlık Ön izin,kuruma başvuru,çalışma şekiller şartlar,
Vergi dilimi %27 olsaydı alacağı net tutar 927,40 TL olurdu.
Vergi dilimi %27 olsaydı alacağı net tutar 824,70 TL olurdu.

Tabip Danışmanlık Ücret Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.