Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama


2021 YILI YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA ROBOTU

Sürekli Görev Yolluğu Kurumlararası veya Kurum içi naklen atama (tayin) yapan personellere memuriyet mahhalli dışına gitmeleri halinde ödenir.
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alan “6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40’ı esas alınır.” hükmü uyarınca Harcırah Kanununa göre 2020 Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama robotu.

4B Sözleşmeli Memurlar için hazırlamış olduğumuz hesaplama robotu için aşağıdaki linki tıklayınız...

4B Sözleşmeli Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Robotu

Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.