Tayin Bedeli Nasıl Hesaplanır? Kimler Tayin Bedeli alır.BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN - Tayin bedeli kimlere verilir.
Madde 1 – (Değişik: 23/2/1995 - 4079/2 md.) (1) Barışta ve savaşta Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline, Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt’a ve kurumlarında görevli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler Personeline; Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına, Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlerine ayda günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak verilir.

Tayin hesaplaması nasıl yapılır? Tayin bedeli kimlere ödenir. 2155 Sayılı bazı kamu personeline tayin bedeli ödenmektedir. Bu tayin bedelleri aylık maaş katsayısı ile ünvanlarına ait puan ile çarpılır. Hesaplaması nasıl olmaktadır. 2155 Sayılı Kanuna göre bazı memurlara ödenecek Tayin bedeli hesaplama nasıl yapılır? Tayin Hizmet Bedeli Ücretsiz olarak hesaplama robotundan yapabilirsiniz.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan belirlemeye göre,

"6- 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek
tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez."

Örnek Hesaplama :

ORMAN MUHAFAZA MEMURU (LİSE) 2100 Göstergesi x 0,138459 = 290,76 Brüt ve bundan Damga Vergisi 2,21 düşülürek net 288,55 TL ödenir.

Aşağıdaki Tayin Bedeli hesaplama robotunu kullanarak ilgili Ünvanlarınıza ait net rakamı excel formatında ücretsiz indirebilirsiniz.
 

MEMUR ÜNVANI
F.Mesai
Gösterge
ORMAN MUHAFAZA MEMURU (LİSE)
0
2100
ORMAN MUHAFAZA MEMURU (ÖNLİSANS)
0
2100
ORMAN MUHAFAZA MEMURU (LİSANS)
0
2100
POLİS (LİSE-ORTAOKUL)
40
2100
BAŞ POLİS (LİSE-ORTAOKUL)
40
2100
KIDEMLİ BAŞ POLİS (LİSE-ORTAOKUL)
40
2100
POLİS (ÖNLİSANS-LİSANS)
40
2100
BAŞ POLİS (ÖNLİSANS-LİSANS)
40
2100
KIDEMLİ BAŞ POLİS (ÖNLİSANS-LİSANS)
40
2100
BAŞKOMİSER (LİSANS-ÖNLİSANS)
40
2100
KOMİSER (LİSANS-ÖNLİSANS)
40
2100
KOMİSER YARDIMCISI (LİSANS-ÖNLİSANS)
40
2100
ÇARŞI MAHALLE BEKÇİSİ(LİSE-ORTAOKUL)
19
2100
ÇARŞI MAHALLE BEKÇİSİ(ÖNLİSANS-LİSANS)
19
2100
EMNİYET AMİRİ  (LİSANS-ÖNLİSANS)
40
2100

 

Tayin Bedeli Hesaplama Robotu için tıklayın


Tayin Bedeli Nasıl Hesaplanır? Kimler Tayin Bedeli alır.