Doktor Döner Sermaye Nasıl HesaplanırKamu Hastaneleri Birliğine bağlı bir kurumda çalışan uzman tabiplerin performansa dayalı döner sermaye ek ödemesini hesaplayalım.İlk önce uzman tabiplerin 1 ay içerisinde toplam elde ettiği tabip muayene ve girişimsel işlemler toplamına bakalım aşağıdaki cetveldeki örnek rastgele oluşturulmuştur.

Sınıfı

Miktar

Puanı

Toplam

Acil poliklinik muayenesi

376

21

7896

Acil poliklinik muayenesi

212

30

6360

Normal poliklinik muayenesi

591

21

12411

Normal poliklinik muayenesi

213

30

6390

Mesane sonda uygulaması

4

15

60

Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi

5

20

100

Arter kateterizasyonu

10

90

900

Göbek arter kateterizasyonu

5

105

525

Burundan yabancı cisim çıkarılması

 

40

0

Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

255

21

5355

Reanimasyon ve  yoğun bakım ünitelerinde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit (günlük her hasta için)

9

40

360

Konsültasyon Acil (her bir hekim için)

12

21

252

TOPLAM

40609

Cetvelde görüldüğü üzere toplam TMGİ puanı 40609 dur.Çalışılan hastane büyükşehirde 500 yataklı 2.basamak bir dal hastanesi olsun.Bu hastanenin o ay ki döner sermaye gelirlerleri ve dağıtımı aşağıdaki gibi olsun.

Dağıtılması karar alınan tutar: 500.000 TL
Hastane Ek Ödeme Katsayısı:0,08352076

Performansını TMGİ Tabip Girişimsel İşlemler Puanına hesaplayalım.TMGİ ye göre hesaplarken aktif gün çalışma katsayısı dikkate alınmaz.Çalışma gün sayıları formülize edilmez fakat ek puanı varsa ek puanı kadar çalışma gün sayısı kadar etkiler.Ayrıca ortalamadan alan tabipler aktif gün çalışma sayısından tamamen etkilenir.

Aktif çalışma gün :31

Mahsup edilecek DSSO brüt/net: 2523,99/1596,19  (DSSO Sabit ek ödeme döner sermaye ek ödemeden nasıl mahsup edilir.

Derecesi :1/4

Kadro ünvan katsayısı:2,5 

Tavan Ek Ödeme Katsayısı:7

TMGİ:40609

BPK :1

Aşama 1 :  Tavan Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması

(Aylık maaş+Ek Göst.Tutarı Özel Hizmet Tazminatı +Yan ödemesi)xTavan Ek Ödeme Katsayısı

 Not:Tavan ek ödeme tutarındaki tüm tanımlanmış rakamları (Genel Bütçe maaş) e-bordo sisteminde kendi bordronuzu açarak görebilirsiniz.Aylık maaş+Ek Göst.Tutarı Özel Hizmet Tazminatı +Yan ödemesi gibi kavramlar genel bütçe maaşından çekilmektedir.

(118,96+285,51+1356,17+72,93)x7=12,834,99 TL.

Tavan Ek Ödeme Tutarı :12,834,99 TL.

Aşama 2Net Performans Puanını Hesaplanması

TMGİ x Kadro ünvan katsayısı =Net Performans Puanı

40609 x 2,5=101522,5

Aşama 3: Brüt tutarn hesaplanması

Net Performans Puanı x Hastane Ek Ödeme Katsayısı=Brüt Tutar

101522,5 x 0,08352076=8479,24 TL. Bu rakam tavan ek ödeme tutarını aşmadığı için olduğu gibi alırız.

Aşama 4: Ödenecek matrahın hesaplanması  Ödenecek matrahı bulabilmek için tabiplerin o ayki DSSO sabit ek ödeme brütünü performans brütten çıkarırız.

Performas Brüt-DSSO Brüt=Ödenecek Matrah

8479,24-2523,99= 5955,25 TL.

Aşama 5: Ödenecek matrahtan Gelir vergisi ve damga vergisi gibi yasal kesintileri yapalım 

Gelir vergisi %20 dilimde olsun

5955,25%20=1191,05 TL.

Damga vergisi:5955,25X7,59/1000=45,20 TL.

Kesintiler Toplamı:1191,05+45,20=1236,25 TL.

Aşama 6 : Ödenecek matrah-Kesintiler toplamı

5955,25-1236,25=4719,00 tl

NET:4719,00 TL.

Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödemesi Hesaplama Programı

Uzman Tabip aynı şartlar altında aşağıda kriterlede eklenirse.

Uzman Tabip inceleme heyetine girip %20 ek paun alırsa Net:5375,41 TL olur.

Uzman tabip TMGİ 50000 puan üretseydi Net :6272,80 TL olurdu.

Uzman tabip TMGİ 61469 puan üretseydi Net :8170,42 TL olurdu.TMGİ 61469 yukarı olursa tavana takılacaktır.Dolayısıyla nete yansımayacaktır.

Uzman tabipin yerine Pratisyen tabip aynı şartlar altında acilde çalışmış olsaydı TMGİ 40609 Net :1762,62 TL olurdu.


Doktor Döner Sermaye Nasıl Hesaplanır