Memur Emekli Maaşı Hesaplama Robotu Eğitim VideosuEMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYE HESAPLAMASI
A. Emeklilik Tazminat Oranı

657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek Devlet Memuru (Başbakanlık Müsteşarı) aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; -

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda %255
Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 215
Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda %195
Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda %165
Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda %145
Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda %85
Diğerlerinde %55

Tekabül eden miktarı, emekli aylık ve ikramiyelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. (5434/Ek-20 ve 70.Md.)
B. Emekli Maaşının Hesaplanması
Maaş göstergesi + Ek gösterge + kıdem göstergesi X Aylık katsayı + Taban aylığı + Emeklilik tazminat oranı tutarı X Hizmet yılı yüzdesi =..........+ (varsa; Makam tazminatı göstergesi + Temsil – Görev tazminatı göstergesi X Aylık katsayı) =............
C. Emekli İkramiyesinin Hesaplanması
Maaş göstergesi + Ek gösterge + Kıdem göstergesi X Aylık katsayı + Taban aylığı + Emeklilik tazminat oranı tutarı X Hizmet yılı =........... Not: Kıdem Göstergesi; Hizmet yılı X 20 =..... şeklinde bulunur.
Ç. Borçlanma Miktarının Hesaplanması (Askerlik, Fahri Hizmet vb.)
İlgilinin müracaat ettiği tarihteki son öğreniminin göreve giriş derece ve kademesinin maaş göstergesi + (Kıdem aylığında değerlendirilmesi gereken hizmetlerin borçlandırılmasında, borçlanılacak sürenin kıdem göstergesi) X Aylık katsayı + Taban aylığı + Emeklilik tazminat oranı %40 X %36 X Borçlanılacak süre =.......... 30
D. Rumi Ayların Miladi Ay Olarak Karşılıkları
Teşrin-i Evvel = Ekim, Teşrin-i Sani = Kasım, Kanun-u Evvel = Aralık, Kanun-u Sani = Ocak Rumi yılı, Miladi yıla çevirmek için; Rumi yılın üzerine 584 sayısı ilave edilir. Hicri yılı, Miladi yıla çevirmek için de; Hicri yıl 33’e bölünür, ortaya çıkan bölüm, asıl sayıdan çıkartılır ve kalan sayıya 622 rakamı ilave edilir. Örneğin: 1419 Hicri yılı; 1419:33=43 1419-43 =1376 1376+622 = 1998 Miladi yılı olur. 01.07.2013 tarihi itibariyle; Aylık Katsayı Göstergesi: 0,0,076791, Taban Aylığı: 1000 X 1,02750 = 1.027,5000 ,
Başbakanlık Müsteşarının Maaş göstergesi; 1500, Ek göstergesi ise; 8000’dir. E. Kıdem Aylıkları Göstergeleri 01.07.1989-01.07.1991 Tarihleri Arası; 6–10 Yıl arası hizmeti bulunanlar için, (50), 11-15 Yıl arası hizmeti bulunanlar için, (100), 16-20 Yıl arası hizmeti bulunanlar için, (150), 21 ve daha fazla hizmeti bulunanlar için, (200), 01.07.1991-01.01.1995 Tarihleri Arası; Her hizmet yılı için (15), 25 ve daha fazla hizmeti bulunanlar için, (375), 01.01.1995 Tarihinden sonra ise Her hizmet yılı için (20), 25 ve daha fazla hizmeti bulunanlar için de (500) rakamları alınır.


Memur Emekli Maaşı Hesaplama Robotu Eğitim Videosu