Ek Ders Hesaplama VideoEk Ders Nasıl Hesaplanır? Öğretmen Ek Ders Hesaplama ve Akedemisyen Ek Ders Hesaplama Nasıl Yapılır?

MEB Öğretmen Ek Ders Hesaplanması ve Ücret Bilgileri:

Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.
(Değişik ikinci fıkra: 27/3/2015 – 6639/9 md.) Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.
Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Öğretmenlerde Ek Ders Ücret göstergesi 140'dır. Gündüz EK Derslerin hesaplanmasında 140 x Katsayı = 1 Saatlik Ek Ders ücretidir.

Temmuz 2019 Aylık Katsayısı 0,138459 x 140 = 19,38 Bir saatlik Ek Ders ücretidir. Hafta sonları, Öğretmenlerde Ek Ders Ücret göstergesi 150'dır. Bunun hesaplanması da yukarıdakigibidir. Bu ücretlerden sadece Gelir ve Damga vergisi kesilir..

Akedemisyen Ek Ders Katsayıları:

Bu Akedemisyenlerin Ek Ders hesaplamaları katsayı ile çarpılarak, Brüt ücret üzerinden Gelir ve damga vergisi kesilmek suretiylr ödenir. 2019 Yılı Temmzu ayı Aylık katsayısı 0,138459 baz alınırsa;

300 x 0,138459 = 41,53 TL 1 Saatlik Ek ders ücreti hesaplanır. Çalışılan saat ile bu brüt çarpılarak Tahakkuk yapılır. Örnekolarak bir ayda 120 saat çalışan Profesörün hesaplaması şöyle yapılır.

41,53 x 120 = 4983,60 Brüt Tutarıdır.

4983,60  x %15 Gelir Vergisi kesilir = 747,54 Kesilen Gelir Vergisi

4983,60  x %0,759 Damga Vergisi kesilir = 37,83 Kesilen Damga Vergisi

Brüt Ücret 4983,60 - 785,37 Yasal Kesintiler = 4198,23 TL Net Ek Ders Ücreti alacaktır. Diğer Akedemeik personel için aşağıdaki çizelgede "Ek Ders Ücreti Göstergesi" ne ise onunla çarpılarak hesaplanmalıdır.

Ünvanı

Ek Ders Ücreti Göstergesi

Profesör

300

Doçent

250

Yardımcı Doçent

200

Öğretim Görevlisi - Okutman

160

 


Ek Ders Hesaplama Video