Net Performans Hesaplama


Net Performans Nasıl Hesaplanır?

Baştabip için aşağıdaki formüllerle Net Performans Puanları hesaplanır. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. 
1- Net Performans Puanı = ( Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı (Baştabip Katsayısı) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan + Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 
2- Net Performans Puanı = ( Tabip Muayene ve Girişimsel İşlemler Puanı X Hizmet Alanı-Kadro-Unvan Katsayısı (Uzman Tabip ve Uzman Diş Tabipleri için (1,8), Pratisyen Tabip ve Diş Tabipleri için (1) Katsayısı ) X Serbest Meslek Katsayısı ) + ((Taban Puan +Ek Puan) X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) 

Diğer ünvanlardaki tabipler için Net Performans Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz. Net Performans Hesaplama 2021 Yılı Ocak ayı katsayıları ile günceldir..

Net Performans Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.