mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIRUzman tabip performansa dayalı döner sermaye ek ödeme hesaplamasında kullanılacak unsurlar nelerdir.

 

Unvan katsayısı, Limit Katsayısı, Performans Puanı, Hastane Ortalaması, Net Performans, Döner Sermaye Katsayısı,Çalışma Gün Katsayısı , DSSÖ Brüt,Vergi matrahı

Örnek A)-  Aralık ayında 50.000 Puan üretip herhangi bir izin kullanmayan hekimin ek ödemesi nasıl hesaplanır.

Hastane ortalamasını 30.0000 ,  Döner Sermaye Katsayısını 0,1 olarak baz alalım.

Ek Ödeme Nasıl Hesaplanır. (Net Performans * Döner sermaye) = Brüt Ücret

Brüt ücret - DSSÖ = Ek Ödeme Brütü

Ek Ödeme Brütü - (Gelir Vergisi + Damga Vergisi)= Net Ele Geçen Tutar

 

uzman tabip döner sermaye

 

1- Hekim Puanının Unvan Katsayısı ile çarpılması sonucu Net Performans bulunur. Uzman Hekim Unvan katsayısı 2,50'dir. 50.000 X 2,5 = 125.000 Hekimin Net Performansı 125.000 olarak hesaplanır.

2-Net performansın Döner Sermaye Katsayısı İle Çarpılması sonucu Brüt ücret bulunur. 125000X0,01 = 12.500

3- Bulunan brüt ücretten DSSÖ ve 375 Denge Tazminatı (Sabit Ek Ödemenin brütü) düşülür.   12.500-(2967,97+233,08) = 9298,05 TL

Hekimin Brüt Ek Ödemesi 9298,05 TL ' dir.

4-9532,03 TL'den gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek kalan kısım hekime ödenir.

 

Örnek B)- 50.000 puan üreten bu  hekimin 10 gün izin kullandığını varsayalım. 

uzman tabip ek ödeme

 

Görüldüğü gibi hekim 10 gün yıllık izin kullanmış Aktif çalışma gün katsayısı 0,68 olarak bulunmuştur. Ancak hekimin aldığı ek ödeme de herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bunun nedeni hekimin ek ödemesini ürettiği puan üzerinden almış olmasıdır. Hastane ortalamasından almadığı için yapmış olduğu performans puanının kaç gün çalışılarak yapıldığının bir önemi yoktur. Hekimin kullandığı izin hekimin ek ödemesini direk olarak etkilemektedir.

 

Örnek C) - 50.000 puan yapan bu hekimin 10 gün yıllık iznin yanında 5 günde kongre izni kullandığını varsayalım.

Kongre ile ilgili ek ödeme yönetmeliğinde şu ibare yer almaktadır.

 

Yani hekim kongre de bulunduğu 5 günlük süre için hastane ortalamasından puan alır. Ancak bu puanı hekim ünvan katsayısı olan 2,50 yerine 2,00 olarak çarpılıp net performansı bulunur. 

 

net performans

 

 

Görüldüğü gibi hekimin 125.000 olan net performansı 5 gün kongre izni kullanmasından dolayı 134,678 olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanma yöntemi hastane ortalaması 30.000/31 (O aydaki Gün Sayısı) =  967,74 (Günlük Puan) X 5 (Kongre Gün Sayısı) = 4838,70 (Hekime yansıyacak puan) X 2 (Kongre izni kullandığından dolayı Unvan katsayısı 2 olarak alınır) = 9677,40 (Net Performans) 

125.000 (50.000 puan karşılığı bulunan net performans) + 9677,40 (5 Gün Kongre İzni)= 134678 (Ek Ödemesinde Kullanılacak Olan Net Performans). Hekimin ek ödemesi  621,73 TL fark etmiştir.

 

Örnek D)- 50.000 puan yapan bu hekim kullandığı 10 günlük yıllık iznin 5 gününü toplu sözleşme hükümleri gereği hastane ortalamasından aldığını varsayalım.

 

Hesaplanma Yöntemi Hastane Ortalaması 30.000/31(O aydaki gün ay sayısı)=967,74 (Günlük Puan) X 5 (Toplu Sözleşme hükmü gereği ortalamadan alınacak gün sayısı = 4838,70) X 2,5 (Unvan kat Sayısı) + 125.000 (50.000 puan karşılığı net performans). Bu durumda hekimin ek ödemesi  777,15 TL fark etmiştir.

Not : Rakamlar bire bir net rakamlar değildir. İzin kullanımlarında ortalama değişeceği için rakamlar az da olsa değişkenlik gösterir.

Puan üretip puanından ek ödeme alan hekim için kullandığı iznin hekimin ek ödemesine direkt olarak bir etkisi yoktur. Ancak kullandığı izin hastane ortalamasını etkileyeceği için Döner Sermaye Katsayındaki değişiklik kadar hekimin ek ödemesi etkilenir. Yıllık izinler  hastane ortalamasından ek ödeme alan hekimleri etkilemektedir.Yukarıdakilere örneklere göre hastane ortalamasının % 100'ünden  ek ödeme alan bir hekim için performans puanı  30.000 gibi hesap yapılır. Yani hekim 30.000 puan üretmiş gibi hesap yapılır. Günlük ortalama 1.000 puan üretmiş gibi olur ve yıllık izin kullandığı her gün için günlük  1.000 puanı kesintiye uğrar gibi hesap yapılır. 10 gün izin kullandığını düşünürsek 30.000 olan puanı 20.000 puan olarak hesaplanır.

Ortalamanın % 80'inden ek ödeme alan bir hekim ise hastane ortalamasının % 80 i kadar performans puanı yapmış gibi ek ödeme alır.  Yani hastane ortalamasının 30.000 olduğu bir hastanede ortalamanın % 80'inden ek ödeme alan hekim 24.000 puan üretmiş gibi ek ödeme alır. Ortalama günlük 800 puan üretmiş gibi ve yıllık izin kullandığı her  gün içinde günlük 800 puanı kesintiye uğrar gibi hesap yapılır.

TABİP DÖNER SERMAYE EK ÖDEME HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Menderes ÖZER

Mutemet/Yazar

27 OCAK 2017

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 Bu Makaleyi Facebookta paylaş

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş