mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIRTabiplere sabit ek ödeme 209 sayılı Kanunun ek madde 3 göre yapılmaktadır. İlgili madde şöyledir.

Ek Madde 3 – (Ek: 21/1/2010-5947/2 md.;Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.)Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkrası hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil)   % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır.

Kamu hastane birliklerinde ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipleriçin de bu hüküm uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu madde kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, 5 inci madde ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddeye göre yapılan ek ödemenin 5 inci madde ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi uyarınca aynı aya ilişin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz. 

(I) SAYILI CETVEL

EK ÖDEME ORANLARI 

 

a) Uzman tabiplerden;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

190

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

180

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

170

c) Diş tabiplerinden;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

165

 

Tabip Sabit ek ödeme hesaplama işi diğer personele göre biraz karışık bir hesaplamadır.Çünkü tabiplere 209 sayılı kanuna göre sabit ek ödeme ve ödemenin neti 375 KHK göre ödenen sabit ek ödeme(denge tazminatı)altında kalırsa eksik net kadar 375 KHK göre sabit ek ödeme yapılmaktadır. Kısaca tabiplere 209 sk göre sabit ek ödeme ve 375 khk sabit ek ödeme yapılmaktadır.

209 Sayılı Kanuna Göre Sabit Ek Ödeme Hesaplama:

En yüksek devlet memuru aylığının(EYDMA) Eğitim Görevlileri için %410, Uzman Tabip-Uzman Diş Tabip için %335,Tabip-Diş Tabip için %180 oranları esas alınarak ödeme yapılır.Bu ödemeden %20 Malüllük YaşlılıkÖlüm sigortası ,gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

EK ÖDEME MATRAHI(EYDMA*EK ÖDEME ORANI)-%20 MYÖ

SİGORTASI–(GELİR VERGİSİ MATRAHI*GELİR VERGİSİ ORANI)-DAMGA VERGİSİ=NET TUTAR

***GELİR VERGİSİ MATRAHI

=(EK ÖDEME MATRAHI(EÖM))-(EK ÖDEME MATRAHI(EÖM)* %20 MYÖ SİGORTASI)

***%20 MYÖ SİGORTASI=(EK ÖDEME MATRAHI(EÖM)* %20)

 

ÖRNEK 1: 6/1 olan Uzman Tabip sabit ek ödemesini bulalım.

EYDMA(9500*0,093259)=885,96 , EK ÖDEME ORANI=%335 , EÖM=885,96*%335=2.967,97 

%20 MYÖ=2.967,97*0,20=593,60

GELİR VERGİSİ=((2.967,97-593,60)*0,27)=641,08

DAMGA VERGİSİ=2.967,97*0,00759=22,53

SONUÇ= 2.967,97-(593,60+641,08+22,53)=1.710,76-TL.

 

ÖRNEK 2: 1/4 olan Tabibin sabit ek ödemesini bulalım.

EYDMA(9500*0,093259)=885,96 , EK ÖDEME ORANI=%180 , EÖM=885,96*%180=1.594,73

%20 MYÖ=1.594,73*0,20=318,95

GELİR VERGİSİ=((1.594,73-318,95)*0,27)=344,46

DAMGA VERGİSİ=1.594,73*0,00759=12,10

SONUÇ= 1.594,73-(318,95+344,46+12,10)=919,22-TL.

 

375 KHK Göre Sabit Ek Ödeme Hesaplama:

         Tabiplere 209 SK göre sabit ek ödeme yapılmaktadır. Eğer ödenen sabit ek ödemenin neti, 375 KHK göre ödenen sabit ek ödemenin(denge tazminatı)netinin altında kalırsa, tabiplere fark kadar 375 KHK sabit ek ödeme yapılmaktadır.

         ÖRNEK: 1 /4 kadro dereceli tabibin sabit ek ödemesini bulalım.Gelir vergisi oranını %27 alalım.

209 sk sabit ek ödeme:

885,96*180=1.594,73 EÖM

1.594,73*0,20=318,95 MYÖ SİGORTASI

(1.594,73-318,95) *0,27=344,46 GELİR VERGİSİ

1.594,73*0,00759=12,10 DAMGA VERGİSİ

1.594,73-(318,95+344,46+12,10)=919,22- TL.(NET)

***375 KHK sabit ek ödeme neti nedir?Çünkü 209 sk sabit ek ödemenin neti , 375 KHK sabit ek ödemenin netinden az olamaz.

375 khk sabit ek ödeme:

885,96*190=1.683,32 EÖM

1.683,32*0,00759=12,78 DAMGA VERGİSİ

1.683,32-12,78=1.670,54-TL(NET)

1.670,54-919,22=751,32-TL(FARK)

Tabibe 751,32 TL fark ödeme yapmamız gerekmektedir.Bu net tutardan gelir vergisi  ve damga vergisi kesmemiz gerekmektedir.

***Oran Dönüştürme Tablosunu kullanarak brütü bulalım.

751,32/0,72241=1.040,02-TL(BRÜT)

1.040,02*0,27=280,81GELİR VERGİSİ

1.040,02*0,00759=7,89 DAMGA VERGİSİ

1.040,02-(280,81+7,89=751,32-TL.NET

ÖMÜR KANDEMİR

SAĞLIK MEMURU/MUTEMET

7 EYLÜL 2016

TABİP SABİT EK ÖDEME DİĞER ÜNVAN VE DERECELERDE HESAPLATMAK İÇİN SABİT EK ÖDEME HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Makaleyi Facebookta paylaş

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş