mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIRTabiplere sabit ek ödeme 209 sayılı Kanunun ek madde 3 göre yapılmaktadır. İlgili madde şöyledir.

Ek Madde 3 – (Ek: 21/1/2010-5947/2 md.;Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.)Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkrası hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil)   % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır.

Kamu hastane birliklerinde ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipleriçin de bu hüküm uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu madde kapsamında yapılan aylık ek ödeme tutarı, 5 inci madde ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. Bu maddeye göre yapılan ek ödemenin 5 inci madde ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi uyarınca aynı aya ilişin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre ek ödeme yapılmaz. 

(I) SAYILI CETVEL

EK ÖDEME ORANLARI 

 

a) Uzman tabiplerden;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

200

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

190

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

180

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

190

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

180

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

170

c) Diş tabiplerinden;

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

185

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

175

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

165

 

Tabip Sabit ek ödeme hesaplama işi diğer personele göre biraz karışık bir hesaplamadır.Çünkü tabiplere 209 sayılı kanuna göre sabit ek ödeme ve ödemenin neti 375 KHK göre ödenen sabit ek ödeme(denge tazminatı)altında kalırsa eksik net kadar 375 KHK göre sabit ek ödeme yapılmaktadır. Kısaca tabiplere 209 sk göre sabit ek ödeme ve 375 khk sabit ek ödeme yapılmaktadır.

209 Sayılı Kanuna Göre Sabit Ek Ödeme Hesaplama:

En yüksek devlet memuru aylığının(EYDMA) Eğitim Görevlileri için %410, Uzman Tabip-Uzman Diş Tabip için %335,Tabip-Diş Tabip için %180 oranları esas alınarak ödeme yapılır.Bu ödemeden %20 Malüllük YaşlılıkÖlüm sigortası ,gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

EK ÖDEME MATRAHI(EYDMA*EK ÖDEME ORANI)-%20 MYÖ

SİGORTASI–(GELİR VERGİSİ MATRAHI*GELİR VERGİSİ ORANI)-DAMGA VERGİSİ=NET TUTAR

***GELİR VERGİSİ MATRAHI

=(EK ÖDEME MATRAHI(EÖM))-(EK ÖDEME MATRAHI(EÖM)* %20 MYÖ SİGORTASI)

***%20 MYÖ SİGORTASI=(EK ÖDEME MATRAHI(EÖM)* %20)

 

ÖRNEK 1: 6/1 olan Uzman Tabip sabit ek ödemesini bulalım.

EYDMA(9500*0,093259)=885,96 , EK ÖDEME ORANI=%335 , EÖM=885,96*%335=2.967,97 

%20 MYÖ=2.967,97*0,20=593,60

GELİR VERGİSİ=((2.967,97-593,60)*0,27)=641,08

DAMGA VERGİSİ=2.967,97*0,00759=22,53

SONUÇ= 2.967,97-(593,60+641,08+22,53)=1.710,76-TL.

 

ÖRNEK 2: 1/4 olan Tabibin sabit ek ödemesini bulalım.

EYDMA(9500*0,093259)=885,96 , EK ÖDEME ORANI=%180 , EÖM=885,96*%180=1.594,73

%20 MYÖ=1.594,73*0,20=318,95

GELİR VERGİSİ=((1.594,73-318,95)*0,27)=344,46

DAMGA VERGİSİ=1.594,73*0,00759=12,10

SONUÇ= 1.594,73-(318,95+344,46+12,10)=919,22-TL.

 

375 KHK Göre Sabit Ek Ödeme Hesaplama:

         Tabiplere 209 SK göre sabit ek ödeme yapılmaktadır. Eğer ödenen sabit ek ödemenin neti, 375 KHK göre ödenen sabit ek ödemenin(denge tazminatı)netinin altında kalırsa, tabiplere fark kadar 375 KHK sabit ek ödeme yapılmaktadır.

         ÖRNEK: 1 /4 kadro dereceli tabibin sabit ek ödemesini bulalım.Gelir vergisi oranını %27 alalım.

209 sk sabit ek ödeme:

885,96*180=1.594,73 EÖM

1.594,73*0,20=318,95 MYÖ SİGORTASI

(1.594,73-318,95) *0,27=344,46 GELİR VERGİSİ

1.594,73*0,00759=12,10 DAMGA VERGİSİ

1.594,73-(318,95+344,46+12,10)=919,22- TL.(NET)

***375 KHK sabit ek ödeme neti nedir?Çünkü 209 sk sabit ek ödemenin neti , 375 KHK sabit ek ödemenin netinden az olamaz.

375 khk sabit ek ödeme:

885,96*190=1.683,32 EÖM

1.683,32*0,00759=12,78 DAMGA VERGİSİ

1.683,32-12,78=1.670,54-TL(NET)

1.670,54-919,22=751,32-TL(FARK)

Tabibe 751,32 TL fark ödeme yapmamız gerekmektedir.Bu net tutardan gelir vergisi  ve damga vergisi kesmemiz gerekmektedir.

***Oran Dönüştürme Tablosunu kullanarak brütü bulalım.

751,32/0,72241=1.040,02-TL(BRÜT)

1.040,02*0,27=280,81GELİR VERGİSİ

1.040,02*0,00759=7,89 DAMGA VERGİSİ

1.040,02-(280,81+7,89=751,32-TL.NET

ÖMÜR KANDEMİR

SAĞLIK MEMURU/MUTEMET

7 EYLÜL 2016

TABİP SABİT EK ÖDEME DİĞER ÜNVAN VE DERECELERDE HESAPLATMAK İÇİN SABİT EK ÖDEME HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZKÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş