mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDUSağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin 23/11/2016 tarih ve 11045126-045.02-E.22618 sayılı yazılarında özetle;

‘‘yurtdışında veya yurt içinde başka illerde düzenlenecek kongre,konferans,sempozyum gibi toplantılara katılmak istemeleri halinde personelin öncelikle yıllık izninin kullandırılması uygun olacaktır.Şayet yıllık izin hakkı kalmamış ise ,mazeret izni verilmek suretiyle personelin bu gibi toplantılara katılımının sağlanabileceği düşünülmektedir.’’ denmektedir.

             Bu bağlamda kongre, konferans, sempozyum gibi etkinliklere katılmak isteyen tabiplere öncelikle tabip yıllık izin kapsamında izin verilecek eğer yıllık izin hakkı yoksa mazeret izni verilecektir. Daha önceki uygulama söyle idi; yılda 2 defa ve toplamda 15 gün olmak üzere  ‘‘ kongre izni ’’  veriliyordu ve yıllık izinden düşülmüyordu.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102-108 maddeleri arası incelendiğinde ‘’ kongre izni ’’ altında izin türü bulunmamaktadır. Bundan sonraki uygulama söyle olmaktadır. Tabipler;kongre, konferans,sempozyum gibi etkinliklere katılacaksa önce yıllık izninden kullanacak eğer yıllık izni yoksa mazeret izni kullanacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. Maddesi uyarınca mazeret izinleri İllerde Valiler,İlçelerde ise Kaymakamlar tarafından verilmektedir.Mazeret izni kullanacak tabiplerin, mazeret izinlerinin İllerde Valiler,İlçelerde Kaymakamlar tarafından verileceği göz önünde bulundurmaları ve en az 20 gün önceden sağlık tesislerindeki Personel/İnsan Kaynakları birimlerine başvurmaları önem arz etmektedir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek – 4 Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosu B) 6. Bendinde söyle yazmaktadır.

 

B) Personel için öngörülen hizmet alanı-kadro unvan katsayısı üzerinden, sağlık tesisi
puan ortalamasının esas alındığı durumlar (Kadro unvan katsayısı öngörülmeyen
durumlarda kendi kadro unvan katsayısı esas alınır.)

 

Yılda en fazla iki defa,
görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere
katılan personele kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden

Yılda toplam 15
günü geçmemek
üzere

Sağlık tesisi puan ortalaması ve tabip, diş tabibi ve uzman diş tabipleri için (0,80), uzman tabipler için (2,00) kadro unvan katsayısı esas alınır.

            3.Dönem Toplu Sözleşmenin Ek Ödeme Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Genel Yazı Gereği (http://www.tkhk.gov.tr/DB/20/4385_3_donem-toplu-sozles) ‘‘ ayda 5 güne  ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri ‘‘çalışılmayan gün’’ kapsamına değerlendirilmez.’’ denmektedir.

 

tabip kongre

 

ÖRNEK 1:

-Uzman Tabip Ocak ayında 10 gün kongre izni kullandıysa net performans puanı nasıl hesaplanır ? (STPO:30.000) ,(Tıbbi İşlemler Puanı:35.000)

- 10 günlük kongre izninin 5 gününü yıllık izin olarak, 5 gününü ise kongre izni olarak değerlendirmek gerekmektedir.

35.000*2,5=87,500

0,1613(5/31)*30.000*2,5=12.097,50

0,1613(5/31)*30.000*2,00=9.678

NPP=87.500+12.097,50+9.678=109.275,50

ÖRNEK 2:

-Tabip Ocak ayında 12 gün kongre izni kullandıysa net performans puanı nasıl hesaplanır ? (STPO:30.000) ,(Tıbbi İşlemler Puanı:35.000)

- 12 günlük kongre izninin 5 gününü yıllık izin olarak, 7 gününü ise kongre izni olarak değerlendirmek gerekmektedir.

35.000*1,10=38.500

0,1613(5/31)*30.000*1,10=5.322,90

0,2258(7/31)*30.000*0,80=5.419,20

NPP=38.500+5.322,90+5.419,20=49.242,10

ÖRNEK 3:

-Uzman Tabip Şubat ayında 8 gün kongre izni kullandıysa net performans puanı nasıl hesaplanır ? (Kişinin) daha önce 8 gün yıllık izin ve 12 gün kongreye gittiğini varsayalım.(STPO:30.000) ,(Tıbbi İşlemler Puanı:35.000)

- 8 günlük kongre izninin 2 gününü yıllık izin olarak, 3 gününü ise kongre izni olarak değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü yılda toplam 10 gün için yıllık izin muafiyeti var.Yılda 2 kez ve toplamda 15 gün için kongre puanı verilmektedir.

35.000*2,5=87,500

0,0645(2/31)*30.000*2,5=4.837,50

0,0968(3/31)*30.000*2,00=5.808

NPP=87.500+4.837,50+5.808=98.145,50

DEĞERLENDİRME:

            Tabipler; kongre, konferans, sempozyum gibi etkinliklere katılacaksa önce yıllık izninden kullanacak eğer yıllık izni yoksa mazeret izni kullanacaktır. İzinlerin önce yıllık izin olarak kullanılacak olması tabip açısından kötüdür sonuçta daha sonra kullanacağı yıllık izni azalmaktadır. Ayda 5 gün , yılda toplam 10 günlük yıllık izin için muafiyet uygulanacağı için muafiyet süresince gidilen kongre, konferans,sempozyum vb. etkinliklerden daha fazla puan alacağı aşikardır.

ÖMÜR KANDEMİR

MUTEMET/YAZAR

25 OCAK 2017

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 Bu Makaleyi Facebookta paylaş

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş