mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

SÜT İZNİSÜT İZNİ NEDİR ?

             657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, aynı maddenin (F) fıkrasında doğum yapan memura süt izni verilmeksizin belli şartlarla yarım gün izin hakkı tanınmıştır. 

 

SÜT İZNİ NASIL KULLANILIR ?

    Süt izni analık analık izin bitim tarihinden sonra başlar.(Çocuğun hayatta olması kaydıyla) 6 aylık 2 periyot halinde uygulanır. İlk altı ay 3 saat ikinci altı ay 1,5 saat olarak verilir. Çoğul doğumlarda bu saatler değişmez. Saatlerin belirlenmesi kadın memurun isteğine bağlıdır.v
    Süt izni süresinde kadın memurun çocuğunu kaybetmesi ihtimalinde süt izni sona erer. Gün içinde kullanılmayanv süt izni süreleri diğer günlere eklenerek kullanılamaz. Süt izni, saatlik izin olarak değerlendirilerek yıllık izne mahsup edilemez.


          657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrası çerçevesinde doğum sebebiyle verilecek süt izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:
ç) Süt izninin, memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullanması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu izin birleştirilerek sonraki günlerde kullanılamaz.
d) Süt iznini kullanmakta iken çocuğun ölümü halinde memur bu iznin kalan süresini kullanamaz.
4) Yarım gün izin hakkından süt iznine geçiş hali
a) Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren yarım gün izin kullanmayı tercih eden memur, yarım gün izin hakkından faydalanmayı bırakıp süt izni kullanmayı talep etmesi halinde süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.
b) Doğum sonrası analık izni süresi bitiminden itibaren yarım gün izin hakkını kullanmayı talep eden ve bu haktan yararlanma süresi biten memur, süt izni süresinin kalan kısmı kadar bu izinden yararlanacaktır.
    Kadın memur yarı zamanlı çalışma ile süt iznini beraber kullanamaz.v

 

SÜT İZNİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEN KESİLİR Mİ ?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 81 İl Valiliğine gönderilen 6 Nolu Kamu Personeli Genel Tebliği Hk. Konulu yazı ile doğum sonrası süt izni kullanan sağlık personelinin,kullandıkları süt izinlerinin döner sermaye ek ödemelerinden düşüleceği yönünde görüş bildirilmişti.

Süt izni döner sermayeden kesilir göüş yazısı için tıklayın


Ek ödeme yönetmenliğinde ilgili madde:

t) Mesai içi çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve hastane yöneticisinin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,
açıkça belirtilmiş olup süt izinleri (ay içerisinde kullanılan toplam saat AÇGKS düşürülerek ödenir.) kişinin ek ödemesini etkiler.
Örneğin kişi Eylül ayı için :
Eylül ayı Çalışma saati: 152
19 gün mesai var bu günler için 19*3=57 saat süt izni kullanıyor .
57/8=7 gün kişi için eksik gün kaydedilir.


    Süt izinlerinin performans ödemesine etkisi vardır, fakat Personel sabit (375 KHK) ödemesinde bir etkisi yoktur.v
Süt izinlerinde döner sermayeden kesilmemesi yönünde bakanlığın çalışmaları ise devam etmektedir.

SÜT İZNİ MAAŞTAN KESİLİR Mİ ?

Süt izni rapor haricinde herhangi bir şekilde maaşa etki etmez.
Kişi süt izni süresi içerisinde almış olduğu tek hekim raporları ise 7gün sonrasında kişi maaşından tazminatlardan (ÖHT ve Bölge Taz) kesinti yapılır. Kişinin almış olacağı Sağlık Raporu ise (heyet raporu) ise maaş da herhangi bir kesintiye sebebiyet vermez.

Rıdvan Ercan YILDIZ

Mutemet/Yazar

10 EYLÜL 2017

 

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 

Facebookta paylaş
Bu Makaleyi Facebookta paylaş

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş