mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl VerilirSürekli Görev Yolluğun da Harcırah Alabilecek Aile Fertleri Kimlerdir;

 

1- Memur ve Hizmetlinin eşi,

 

2- Bakmakla yükümlü olduğu usul (usul deyimi, bir kimsenin ana ve babası ile her dereceden büyükanne ve büyükbabaları kapsayan anlamında kullanılmaktadır.) ve füruu (füruu deyimi çocuklar, torunlar ve onların çocuklarını ifade etmektedir) ile erkek ve kız kardeşleri için harcırah alabilir.

 

Kısacası; memur ve hizmetlinin resmi olarak eşi ile anne, baba, dede, nine, çocuklar (25 yaşını aşmış olsa dahi), torunlar ve torunların çocukları ile kardeşler için harcırah alınır.

 

Harcırah Ödenmeyecekler; Evlatlık, üvey evlat, kayın valide, kayın baba gibi akrabalara harcırah ödenmez.

 

Sürekli Görev Yolluğun da Memuriyet Mahalli;

 

Memuriyet Mahalli;

1- İl ve İlçelerde Memuriyet Mahalli; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,

2- Büyükşehirlerde Memuriyet Mahalli; Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

 

Sürekli Görev Yolluğun da Mali Unsurlar Nelerdir;

 

1- Sabit Yer Değiştirme Unsuru; 

Sabit Yer Değiştirme Masrafı olarak; 

- Memurun Kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 (yirmi) katı,

- Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 (on) katı kadar ödenir. (Bu miktar toplam aile fertleri için yurtiçi gündeliğinin 40 (kırk) katını aşamaz, bu miktarı aşan aile fertleri için yer değiştirme masrafı ödenmez),

- Her kilometre başına, yalnız memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin %5'i (yüzde beşi),

olarak yer değiştirme masrafı belirlenir. (Harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. Yani %2,5 (yüzde iki buçuk) verilir. Bu konuya ayrıca makalemizde değinilecektir) (Bkz. Çalışan Eşe (Memur veya Hizmetli Olarak) Sürekli Görev Yolluğu Nasıl Uygulanır Başlığı)

 

2- Eklenecek Diğer Mali Unsurlar;

 

Yolda geçecek süreler için;

Memurun kendisi ve aile fertleri için gidilecek mesafeye göre sadece gidiş için 1 veya 2 gün yevmiye (2018 yılı için yevmiye miktarı 5-15 Derece memur ve hizmetli için 38,75 TL'dır.) ile taşıt gideri verilir.

Bu giderler için aile fertlerinde sınırlama yoktur, (Bkz. Sabit Yer Değiştirme Unsuru Başlığı) yevmiye ve taşıt gideri tüm aile fertleri için ödenir.

 

Çalışan Eşe (Memur veya Hizmetli olarak) Sürekli Görev Yolluğu Nasıl Uygulanır;

 

1- Eşlerden sadece birisinin memuriyet mahallinin değişmesi,

2- Eşlerin, farklı memuriyet mahallerinden, aynı memuriyet mahalline atanmaları,

3- Eşlerin, aynı memuriyet mahallinden, farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

4- Eşlerin, farklı memuriyet mahallinden, farklı farklı memuriyet mahallerine atanmaları,

durumlarında sürekli görev yolluğu sabit yer değiştirme kilometre unsuru %5 olarak uygulanır. Herhangi bir kesintiye uğramaz. Aile fertlerine ödenecek unsurlar eşlerden birine verilir.

 

Sadece; Eşlerin ikisinin de aynı memuriyet mahallinden, aynı memuriyet mahalline atanmaları halinde eşlerden birine sabit yer değiştirme kilometre unsuru %2,5 (yarısı) olarak uygulanır.

Mehmet AKDEMİR

Mutemet

Görüş Yazısı İçin Tıklayın
Bu Makaleyi Facebookta paylaş

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş