mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR‘’ Madde 25 – (Değişik : 2/12/2016 - 6764/45 md.) Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır.Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.(Değişik : 2/12/2016 - 6764/45 md.) Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.’’ denmektedir.

Asgari Ücret ve Net Asgari Ücret Nedir?

            Asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.2017 yılı için 1.777,50-TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretteki yaş sınırı(16 yaş altı-üstü) 19/04/2014 tarihli 28.977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan                ‘’ Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ gereği kaldırılmıştır.

            Stajer öğrencilere ücret öderken net asgari ücreti kullanılmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 15/12/2016 tarih ve Net Ücretin Tespiti konulu görüş yazısında

özetle; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler asgari geçim indiriminden
faydalanmakta olup ücretlerinden vergi tevkifatı yapılmayan ücretlilerin asgari geçim
indiriminden yararlanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla 3308 sayılı Kanuna göre staj
yapan öğrencilere yapılacak ödemeler, gerek aynı kanun gerekse 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunun 23/12 inci maddesi gereğince vergiden istisna olması nedeniyle bu kimselerin
elde etmiş oldukları ücretler için asgari geçim indirimin uygulanması mümkün değildir.”
  denmektedir.      

                Bu bağlamda Stajer öğrenciler için; net asgari ücret tutarı 2017 yılı için 1.270,75-TL dir.(1.404,06-TL-133,31-TL)

 

Stajer Öğrenci Ücreti Nasıl Hesaplanır?

a)20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerde;

Ödenecek ücret = (Net Asg.ücret x %30) - (Net Asg.Ücr.x %30 x Devamsız Gün Sayısı)

                                                                                                    30

b)20’den az personel çalıştıran işletmelerde;

Ödenecek ücret = (Net Asg.ücret x %15) - (Net Asg.Ücr.x %15 x Devamsız Gün Sayısı)

                                                                                                      30

           formülü uygulanarak bulunur.

Stajer Öğrencilere Ücret  Ödenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

*Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

* Öğrenciye yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verilir. Ayrıca mazeretleri kabul edilenlere okul/kurum müdürlüğünün de görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz mazeret izni de verilebilir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 134 ).

* Öğrenciler, teorik eğitim günlerinde ücretli izinli sayılırlar (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 123).

* Öğrencilere telâfi eğitimi süresince ve okul/kurumda yapılacak sınavlar için belirtilen günlerde ücretli izin verilir (Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, madde 144 ).

Öğrenci mesleki eğitim için işletmeye devam etmek zorundadır. İşletmede mesleki eğitimine özürsüz devam etmeyen veya ücretsiz izin kullanan öğrencinin bu günlerdeki ücreti kesilir.

*  Okula gitmesi gereken günde(teorik eğitim günü) okula gitmeyen öğrenciye ücret ödenmez onun için Okul İdaresinin öğrencinin devamsızlığını sağlık tesisine bildirmesi gerekmektedir.

ÖRNEK 1:

-250 kişi çalışan bir sağlık tesisinde Ocak ayında Haftanın 3 günü staja gelen, 2 günü okula giden stajer öğrenci, 4 gün özürsüz staja gelmemiştir. Stajer öğrenciye ne kadar ücret ödenecektir ?  

1-Stajer öğrenci 4 gün gelmediği için 26 günlük ücret ödenecektir.(ay süresi 30 alınacak)

2-Net Asgari Ücretin %30 bulalım. 1.270,75*30/100=381,23-TL dir. 

3-Çalışma günü ile çarpıp ,30 bölelim.381,23*26/30=330,40-TL ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 2:

-90 kişi çalışan bir sağlık tesisinde Şubat ayında Haftanın 3 günü staja gelen, 2 günü okula giden stajer öğrenci, 3 gün özürsüz staja gelmemiş ve 2 günde okula gitmemiştir. Stajer öğrenciye ne kadar ücret ödenecektir ?  

1-Stajer öğrenci 3+2=5 gün gelmediği için 25 günlük ücret ödenecektir.(ay süresi 30 alınacak)

2-Net Asgari Ücretin %30 bulalım. 1.270,75*30/100=381,23-TL dir. 

3-Çalışma günü ile çarpıp ,30 bölelim.381,23*25/30=317,69-TL ödeme yapılacaktır.

ÖRNEK 3:

-150 kişi çalışan bir sağlık tesisinde Şubat ayında Haftanın 3 günü staja gelen, 2 günü okula giden stajer öğrenci, 4 gün özürsüz ve 1 günde sınav nedeniyle staja gelmemiştir.3 günde okula gitmemiştir. Stajer öğrenciye ne kadar ücret ödenecektir?  

1-Stajer öğrenci 4+3=7 gün gelmediği için 23 günlük ücret ödenecektir.(ay süresi 30 alınacak)

2-Net Asgari Ücretin %30 bulalım. 1.270,75*30/100=381,23-TL dir. 

3-Çalışma günü ile çarpıp ,30 bölelim.381,23*23/30=292,28-TL ödeme yapılacaktır.

ÖMÜR KANDEMİR

MUTEMET/SAĞLIK MEMURU

23 ŞUBAT 2017KÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş