mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ375 Denge Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

GÖREVİ

DERECE

PUANI (A)

EN YÜKSEK DEV.MEMURU KATSAYISI (B)

AYLIK KATSAYI (C)

TOPLAM BRÜT (D)

DAMGA VERGİSİ (E)

NET ELE GEÇEN (F)

SHS

1-2

115

9.500

0,093259

1.018,85

7,73

1.011,12

3-4

105

9.500

0,093259

930,26

7,06

923,20

5-7

95

9.500

0,093259

841,66

6,39

835,27

8+

90

9.500

0,093259

797,36

6,05

791,31

 

B * C /100*A =  D ( Brüt 375 Denge Tazminatı)   

D * 0,00759  =   E  (Damga Vergisi)

D - E    =   F                 (Net Ele Geçen)

 

Hesaplanma şekline göre sabit ek ödemeden  Gelir vergisi kesilmemektedir. Ancak işin aslı öyle mi ?

7. derecede  ve % 15 vergi diliminde olan bir sağlık personelin 375 denge Tazminatıbordrosu hesaplanırken önce brüt ücreti olan 1018,85 TL'nin üzerine,  ele geçeceği net miktar değişmeyecek şekilde % 15 gelir vergisine denk gelecek şekilde tutar eklenip sonra bu tutar kişiden gelir vergisi adı altında kesiliyor. Örnek ;

375 denge

net ele geçen miktarda herhangi bir değişiklik yok ama 148,73 TL kesilen bir gelir vergisi var. Bu Kişinin % 20 gelir vergisi matrahına dahil olduğunu düşünürsek;

sabit ek ödeme

 

 

Aynı şekilde net ele geçen tutar değişmediği halde bu defa kişiden 210,82 TL gelir vergisi kesilmektedir. Görünürde kişiye pek bir etkisi olmamakla birlikte net ele geçen miktarı da değiştirmemektedir.

 

Peki bu gelir vergisinin kişiye etkisi nedir ?

Bu etki nerde ortaya çıkmaktadır ?

Ek Ödeme hesaplanırken net performans ile döner sermaye katsayısının çarpımı sonucu brüt tutar bulunduktan sonra kişinin aldığı 375 denge tazminatı bu miktardan düşülür ama net ele geçen miktar değil gelir vergisi yansıtılmış hali ile düşülür.

 

 % 15 vergi ve % 20 vergi diliminde olan bir personel için bu ne anlama geliyor ?

791,31 TL sabit ek ödeme alan bir personelin % 15 vergi dilimi için ek ödeme bordrosu ;

sabit ek ödeme mahsup etme

Ek ödeme bordrosunda kişinin brüt performansı 1484,51 TL sonra brüt performanstan 375 Brüt Ödeme olarak kesilen tutar 939,34 TL yani  791,31 TL olarak aldığı 375 denge tazminatının gelir vergili hali olarak kişiden 935,34 TL kesildi. Bu da kişinin Brüt Ek Ödeme olarak 939,34-791,31 =   148,03 TL Eksik Ek ödeme alması anlamına gelmektedir.

 

Aynı kişi % 20 vergi dilimine girdiği zaman ise ;

denge tazminatı

Burda da kişinin Brüt performansı 1724,62 TL Kişi % 20 vergi diliminde , kişinin 791,31 TL olarak aldığı 375 denge tazminatı 998,61 TL olarak kişinin ek ödemesinden düşülmektedir. bu da brüt olarak ek ödemede 998,61-791,31 = 207,30  TL daha az ek ödeme alması anlamına gelmektedir.

Yani 375 denge tazminatından yasal olarak kesilmemesi gereken gelir vergisinin , % 15 vergi diliminde olan bir sağlık personeli için kaybı = 148,03 TL , % 20 vergi diliminde olan bir sağlık personeli için kaybı da 207,30 TL'dir.

Damga Vergisinde ki 1-2 TL lik kayıpları görmezden geliyoruz 

Bir de madalyonun diğer kısmı var . Bu gelir vergisi başka nerde karşımıza çıkıyor ?

Dağıtılacak ek ödeme miktarını belirlerken . Kurumun faturası kesilip yasal kesintiler düşüldükten sonra personele dağıtılacak brüt ek ödeme miktarı belirlenirken de alınan sabit ek ödemeler düşülüp kalan kısmı personele dağıtılmaktadır. Ortalama gelir vergisinin de aylık % 20 - 25 civarında olduğunu düşünürsek dağıtılacak miktarın % 20 - 25 civarında eksik dağıtıldığı ortaya çıkmaktadır.

 

Peki bu şekilde dağıtılması ne anlam ifade ediyor ?

Aldığı 375 denge tazminatı brüt ödemesi , Alacağı döner sermayesini karşılamayan personelin (genelde GİH sınıfı) karşılanmayan kısmının ek ödeme alan personelden tahsil edilmesi anlamına gelmektedir. Gelir vergisi kesilmemiş olsa bile belki yine de ek ödeme alamayacak olan bu personellerin(Genelde GİH)  , ek ödeme alan personelin gelirini daha az etkileyeceği aşikardır.

PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Menderes ÖZER

Mutemet/Yazar

1 ARALIK 2016

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 Bu Makaleyi Facebookta paylaş

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş