mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI657 DMK Ek 33.maddesinde; ‘‘ haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. ‘’ denmektedir.Nöbet ücreti haftalık çalışma süresi olan 40 saatten sonrası için ödenmektedir.

ÜCRET ÖDENECEK SÜRENİN HESABI

            Nöbet ücreti ödenecek sürenin hesabında öncelikle aylık çalışma süresi hesaplanacak, daha sonra nöbet tutulan süre hesaplanarak aylık çalışma süresinden düşülecek ve kalan sürenin izinle karşılanamayan kısmı için nöbet ücreti ödenecektir.

Örnek: 22 iş günü olan bir ayda 176 saat aylık çalışma süresi bulunmaktadır. Hemşire Acil Biriminde  24 saatlik 9 adet, acil nöbeti tutmuştur.Nöbet tutularak çalışılan sürenin toplamı 216 saattir. Bu durumda aylık çalışma süresi dışında 40 saat izinle karşılanması gereken nöbet süresi mevcuttur. 40 saatin izinle karşılanamayan kısmı için ücret ödenecektir.

İDARİ İZİNDE NÖBET ÜCRETİ VE ÖDENECEK SÜRENİN HESABI

            Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 09/06/2016 tarih ve 7065 sayılı idari izin konulu yazılarında; ‘‘idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacaktır. ’’  denmektedir.

            Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 19/10/2015 tarih ve 89432283/640/15278 sayılı, idari izin  konulu yazılarında; ‘‘….. 657 sayılı Kanun’a göre memurlar için haftalı çalışma süresi 40 saat olmakla birlikte ,Bakanlar Kurulu Kararı ile idari izinli sayılan günün ait olduğu haftaya ilişkin çalışma süresinin,anılan günde idari izinli sayılan ve fiilen çalışmayan personel bakımından 32 saat sayılacağı,bir başka anlatımla idari izinli sayılan ve fiilen çalışılmayan sürenin fiilen çalışılmış gibi kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.’’ ‘’…… Kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde görevli olup,02/05/2015 tarihinde idari izinli sayıldığından görevi başında bulunmayan personelin haftalık çalışma süresine ilişkin olup,bu tarihte izinli sayılan ancak hizmetin aksamaması için fiilen görev yapan personelin görev süresinin 32 saat olarak kabul edilerek bunu aşan sürelerin nöbet ücreti yada fazla çalışma ücreti adı altında herhangi bir  ücret ile ücretlendirilmesinin,Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün yazılarına istinaden mümkün bulunmadığı hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.’’denmektedir.

TEMMUZ AYI ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI:

Temmuz ayında 10 gün hafta sonu, 3 gün Ramazan Bayramı ,16 gün mesai ve 1,5 gün idari izin vardır

16 mesai günü x 8=128 saat

04/07/2016 günü=5 saat idari izin

08/07/2016 günü=8 saat idari izin

Toplam=128+5+8=141 saattir.

Temmuz ayı çalışma süresi 141 saat dir.      

Örnek 1:

Temmuz ayının 1,6,13,20 sinde Acil Serviste nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

01/07/2016=16 saat

06/07/2016=24 saat

13/07/2016=8 saat (14/07/2016 izin kullandı)

20/07/2016=8 saat (21/07/2016 izin kullandı)

Çalıştığı süre=197 saat ,Aylık Çalışma süresi=141 saat 

Sonuç= 197-141=56 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

Örnek 2:

Temmuz ayının 3,8,23,30 unda Acil Serviste nöbet tutan Sağlık Memuruna kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

03/07/2016=24

08/07/2016=16

23/07/2016=24

30/07/2016=24

Çalıştığı süre=229 saat ,Aylık Çalışma süresi=141 saat 

Sonuç= 229-141=88 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

Örnek 3:

Temmuz ayının 4,8,15,22 sinde Yoğun Bakımda nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir.?

04/07/2016=19

08/07/2016=16

15/07/2016=16

22/07/2016=16

Çalıştığı süre=208 saat ,Aylık Çalışma süresi=141 saat 

Sonuç= 208-141=67 saat üzerinden nöbet ödenecektir.

 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliğinin 19/10/2015 tarih ve 89432283/640/15278 sayılı, idari izin  konulu yazılarında ‘‘ idari izinli sayılan günün ait olduğu haftaya ilişkin çalışma süresinin,anılan günde idari izinli sayılan ve fiilen çalışmayan personel bakımından 32 saat sayılacağı,bir başka anlatımla idari izinli sayılan ve fiilen çalışılmayan sürenin fiilen çalışılmış gibi kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  ’’ dendiği için bu şekilde hesaplanması gerekmektedir.

 

            *** İdari izinde nöbet tutan personele nöbet ücreti ödemesi yapılmayacaktır. İdari izinde nöbet tutmayan personel açısından da; haftalık mesai süresi hesaplanırken idari izin süresi fiilen çalışılmış kabul edilecektir. Yani idari izin olmayan bir günde tutulan nöbet süresinden, idari izin süresi düşülmeyecektir.Yani idari izinde nöbet tutan personele ödeme yapılmadığından, idari izin süresini,idari izinde nöbet tutmayan personel içinde emsal alarak ödenecek nöbet süresinden idari izin süresi düşülmeyecektir.

EYLÜL AYI ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI:

            Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 29/08/2016 tarih ve 10165 sayılı idari izin konulu yazılarında; ‘‘……çalışanların 16 Eylül Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanamadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir. ’’  denmektedir.

         

Eylül ayında; 17 mesai günü ,4 dini bayram günü ,1 idari izin günü  vardır.

17 mesai günü x 8=136 saat

16/09/2016 günü=8 saat idari izin

Toplam=136+8=144 saattir.

Eylül ayı çalışma süresi 144 saat dir.

Örnek 1:

Eylül ayının 1,6,13,16 sında Acil Serviste nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

01/09/2016=8 (02/09/2016 izin kullandı)

06/09/2016=8 (07/09/2016 izin kullandı)

13/09/2016=24

16/09/2016=16  (daha sonra idari iznini 23/09/2016 kullandı)

Çalıştığı süre=200 saat ,Aylık Çalışma süresi=144 saat 

Sonuç= 200-144=56 saat üzerinden nöbet ödenecektir

Örnek 2:

Eylül ayının 2,8,14,20 sında Yoğun Bakımda nöbet tutan Hemşireye kaç saat üzerinden nöbet ücreti ödenecektir?

02/09/2016=16

08/09/2016=8 (09/09/2016 izin kullandı)

14/09/2016=24

20/09/2016=8 (21/09/2016 izin kullandı)

Çalıştığı süre=200 saat ,Aylık Çalışma süresi=144 saat 

Sonuç= 200-144=56 saat üzerinden nöbet ödenecektir

             *** İdari izinde çalışan personele daha sonra kullanmak üzere izin hakkı verilmesi personel mağduriyetini gidermiştir. İdari izinde çalışan personel ile çalışmayan personel arasındaki fark kalkmıştır. Ama izin kullanmak istemeyen personele nöbet ücreti ödemesi yapılamayacaktır. Çünkü başbakanlık genelgesinde fazla ödemede bulunulmayacağı ve idarenin uygun gördüğü zamanda izin kullandırabileceği yazmaktadır.

ÖMÜR KANDEMİR

SAĞLIK MEMURU/MUTEMET

7 EYLÜL 2016

FAZLA MESAİ HESAPLAMA ROBOTUMUZA NÖBET SAATLERİNİZİ YAZARAK RİSKLİ BİRİM VE %20 DİNİ BAYRAM ARTIRIMLI OLARAK HESAPLATABİLİRSİNİZKÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş