mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

HİTAP TAKİP PROGRAMIBu yazımız da Tüm kurumların Personel-Sicil Birimleri HİTAP çalışmalarına nasıl veri girişi yapılacağı konu edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 23/05/2016 tarihli duyurusunda özetle; ‘’ 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (h) fıkrası gerekse 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendi uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olanpersonelinizin bilgilerinin yazışma yapılmaksızın elektronik ortamda gönderilebilmesi için Kurumumuz portalının E-SGK başlığı altında bulunan “Diğer Uygulamalar” bölümünde yer alan Hizmet Takip Programına (HİTAP) ( https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/) entergre işlemi yapılmış olup, bu programın giriş sayfasına “Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgesi Bildirimi” adı altında yeni bir başlık açılmış ve bu başlık altına “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (1)” ile “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (2)” olmak üzere iki ayrı belge eklenmiştir. Buna göre, fiili hizmet süresi zammı verilen sigortalıların ne kadar süreyle bu haktan yararlandırılacağının emekli olmadan önce tespiti veya çalışması devam eden sigortalıların durumunun Kurumumuzca da incelenerek mutabakat sağlanmasının istenildiği hallerde durumlarına göre 1/6/2016 tarihinden itibaren; 1- 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendine göre Kurumlarınca fiili hizmet süresi zammı verilmesi uygun görülen ve 2008 yılı Ekim ayı başından sonra bu madde kapsamında görev yapanlar için “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (1)” 2- 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesinin (h) fıkrasına göre fiili hizmet süresi zammı verilmesi uygun görülen ve 2008 yılı ekim ayı başından önce bu madde kapsamında görev yapanlar için “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (2)” Daha önce Kurumlara verilen 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmak ve emeklilik için gerekli hizmet yılını tamamlamış olan personele öncelik verilmek suretiyle eksiksiz ve doğru olarak doldurularak elektronik ortamda Kurumumuza gönderilecek olup, ayrıca kağıt ortamında gönderilmesine gerek yoktur.’’ denmektedir. T. K. H. K. İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı’nın 27/05/2016 tarih ve 56341378-903.99-E.14084 sayılı yazılarında özetle; ‘’ Hizmet Süresi Zammı Tespit Bildirimi Kullanım Kılavuzu, Kurumumuzun www.tkhk.gov.tr/DB/26 internet adresinde de yayınlanmıştır. Buna göre 01/06/2016 tarihinden itibaren Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Bildirimi Kullanım Kılavuzu’ndan yararlanılarak ve anlaşılmayan hususların duyuruda bulunan iletişim bilgileri ile irtibata geçilerek Birliğinize bağlı sağlık tesislerinde kullanılan 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmak suretiyle Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgelerinin eksiksiz ve doğru olarak doldurulmasını müteakiben elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; 1-Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde görev yapan ve emeklilik için gerekli hizmet yılını doldurmuş (kadın 20, erkek 25 hizmet yılı) personele talebi olup olmadığına bakılmaksızın öncelik verilmesi, 2- Yoğun bilgi girişi olacağından bu aşamada malulen emeklilik talepleri hariç olmak üzere hizmet yılı 10 yıldan az olan personelin tespit belgelerinin gönderilmemesi, 3-Personelin şu anda görev yaptığı sağlık tesisi dışında başka sağlık tesisinde de (Başka kurum, üniversite vb. dahil) çalışmaları var ise, bu çalışmalarına ilişkin veri girişlerinin sağlanarak halen görev yaptığı sağlık tesisinin bağlı olduğu Genel Sekreterlik tarafından koordine edilmesi ve bilgilerin elektronik ortama gönderilme işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip koordine eden Genel Sekreterlik tarafından Kurumumuza bildirilmesi, 4-İcmal bordroları ve ödeme dekontları ihtiyaç duyulması halinde Kurumumuz tarafından fiziksel ortamda isteneceğinden bu belgelerin talep edilmeden gönderilmemesi ve Genel Sekreterlikler arası yazışmalarda bu belgelerin talep edilmemesi, 5- Personelin mağduriyetine ve gereksiz yazışmalara sebebiyet verilmemesi için Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgelerinin eksiksiz doldurulması ve tespit belgelerinin fiziksel ortamda gönderilmemesi, 6- Bundan sonraki dönemlere ilişkin Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgelerinin bir sonraki yılın ocak ayında (Örnek: 2016 yılı için 2017 yılı ocak ayı) düzenli olarak elektronik ortama gönderilmesi, 7-Emeklilik, nakil, istifa gibi nedenlerle yıl içerisinde sağlık tesisinden ayrılan personelin ise ayrıldığı tarihe kadar olan çalışmalarına esas Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgelerinin elektronik ortamda gönderilmesi ve Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.’’ denmektedir. HİTAP Fiili hizmet süresi zammı tespit belgelerinin sağlık tesisleri tarafından HİTAP ‘a girilmesi gerekmektedir. Daha önce sağlık tesislerine verilen 3 nolu şifrelerle giriş yapılacaktır. Bu şu anlama gelmemektedir.3 nolu şifre kimin adına alındıysa HİTAP’a girişi o kişi yapacak.Bazı sağlık tesislerinde 3 nolu şifre başhekim,başhekim yardımcısı,idari ve mali işler müdürü veya yardımcısı adına alınmış olabilir.HİTAP’a veri girişi İnsan Kaynakları(Personel)Birimleri tarafından yapılması daha uygun olacaktır. Çünkü personel birimi tarafından kişinin ne zaman göreve başladığı-ayrıldığı,rapor alıp-almadığı,doğum iznine gidip-gitmediği vs. takip edilebilir.Fiili hizmet süresi zammı tespit belgelerinin HİTAP’a girişindeki en önemli husus; 2008 yılı öncesindeki fiili hizmet süresinin tespitidir.2008 yılından sonra elektronik ortamda ‘’ Fiili Hizmet Süresi Zammı Bildirgesi ‘’ verildiği için genelde sıkıntı bulunmamaktadır.Şu hususu belirtmekte fayda var;Fiili Hizmet süresi zammı bordrosunu hesaplamak ve bildirgesini vermek başka bir iş, fiili hizmet süresi zammı tespit belgelerinin HİTAP’a girilmesi farklı bir iştir.Çoğu sağlık tesisi idarecisi bu hususları karıştırmaktadır

Fiili Hizmet Süresinin Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar:

*Başlayış ve ayrılış tarihleri ayın 15’i olarak alınacaktır.

*01/10/2008 tarihinden önceki çalışmalar için Form 2 doldurulacaktır.

*01/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar için Form 1 doldurulacaktır. Örnek: Sağlık Memuru 08/03/1995 yılından beri Röntgen Biriminde çalışıyor.Bu kişi için; 15/03/1995 - 14/10/2008 tarihleri arasındaki çalışmaları için Form 2 doldurulacaktır.15/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar için ise Form 1 doldurulacaktır. Özetle;5510 öncesi personel için Form 2 ve Form 1 doldurulacaktır.5510 sonrası personel için ise sadece Form 1 doldurulacaktır.

*Form 2 için görev bitiş tarihi 14/10/2008 tarihi yazılacaktır. *Form 1 için görev başlayış tarihi 15/10/2008 tarihi yazılacaktır.

*14/10/2008 tarihinden önceki çalışmalar toplu ve gün olarak HİTAP’ a girilecektir.

*15/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar yıl yıl ve saat olarak sisteme girilecektir.

*14/10/2008 tarihinden önceki çalışmalar için her aya 7,5 gün ve her tam yıla 90 günden fazla eklenmemelidir.

*15/10/2008 tarihinden sonraki çalışmalar için her aya 147 saat ve her tam yıla 1820 saat den fazla eklenmemelidir. -2008 yılı Ekim-Kasım-Aralık Dönemi için=480 saat -2009 yılı için =1.300 saat -2010 yılı için=1.800 saat -2011 yılı ve sonrası için 1.820 saat den fazla girilmemelidir. Örnek: -Sağlık Memuru 13/02/2001 tarihinde Röntgen Biriminde çalışmaya başlamış ve 23/11/2016 tarihinde ayrılmıştır.Çalışma süreleri HİTAP’ nasıl girilecektir. -Öncelikle kişinin fiili hizmet süresi zammına ait bordrosu elimizde mevcut ise oradaki verilere göre HİTAP’a giriş yapılır.Elimizde bordro mevcut değilse şöyle yapılabilir.

ÖMÜR KANDEMİR 1 MART 2017KÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş