mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ



"Döner Sermaye Ek Ödemesinde Kesinti Yapılmaması"na dair yeni uygulamayı, geçen ki yazımızda tabip dışı sağlık personeli için ele almıştık. Bu yazımızda ise; ek ödeme kapsamında "yıllık izin sürelerinin" tabipler için hangi durumlarda etkili olacağını, eski uygulama ile yeni uygulama arasında ne gibi farklılıklar olacağını ve bunun neticesinde tabiplerimiz için ortaya çıkan kazanımları tüm yönleriyle ele alacağız.

Yıllık izinlerin döner sermaye ek ödemelerinde kesinti yapılmayacağı hususun dayanağını tekrar hatırlatacak olursak; "2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme" 23.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmenin konumuzla ilgili maddesi şu şekildedir:

****************************************************************************

Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi

Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

****************************************************************************

Ayrıca T.K.H.K'nin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 28.01.2016 tarih 54 sayılı "Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı" konu başlıklı yazısında tabiplerimiz için şu şekilde açıklama yapılmıştır: "2) Maliye Bakanlığından alınan uygun görüş doğrultusunda ikinci basamak sağlık tesislerinde girişimsel işlem puanı üzerinden ek ödeme yapılan tabipler ayda 5, yılda 10 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde çalışmış sayılacağından bu süreler için sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden halihazırda görev yaptıkları birim için öngörülen kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır. Örneğin; Devlet Hastanesinin acil servisinde çalışan bir pratisyen tabip 25 gün çalışıp 5 gün yıllık izin kullanmışsa 25 günlük puanı üzerinden yapılacak ek ödemeye ilave olarak 5 gün için sağlık tesisi puan ortalaması ve acil servis için öngörülen 1,40 kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır."

****************************************************************************

Yukarıda dayanağını belirttiğimiz maddelere istinaden özetleyecek olursak; tabiplerimiz ayda 5 güne kadar, yılda toplam 10 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde, ek ödemelerini "Sağlık Tesisi Ortalaması" üzerinden hesaplanarak alacaklardır. Yani ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar yıllık izin kullanıldığı durumlarda, bu günlerde doğal olarak girişimsel işlem puanları üretilemeyecek olsa bile ortalamadan ek ödeme alabilecek olmaları büyük bir ihtimal olacaktır.Bir örnekle daha açıklayacak olursak; tabibimiz bir aylık periyot içerisinde 25 gün boyunca ek ödeme alabilecek şekilde yeterli puan üretmiş ise ve Alanyalarda, Marmarislerde, Venediklerde, Parislerde, New Yorklarda güzel bir tatil geçirmek amacıyla (yılda toplam 10 günlük yıllık izin süresi hakkını kullanmamışsa) 5 günlük yıllık izin süresi kullanırsa hem unutulmaz bir tatilini yaşamış olacak hem de bu 5 günlük hastane ortalaması üzerinden hesaplama neticesinde hak edeceği ek ödeme ile bu tatil harcamalarının bir kısmını karşılayabilecektir :) Yukarıda örneklerle açıkladığımız ve aşağıda karşılaştırmalı örnek tablolarla görebileceğimiz gibi yeni çıkan bu uygulama, tabiplerimizin karşısında ciddi miktarda kazanım olarak göze çarpmaktadır. Uzman Tabiplerimiz, kullanacakları 5 günlük yıllık izin süresi için, hastane tarafından dağıtılacak toplam ek ödeme tutarına göre, ortalama 1.500 TL'ye kadar ek ödeme kazanç elde edebileceklerdir. Tabiplerimizin bilinçli olması gereken nokta şudur: İlgili ayda 5 günlük yıllık izin kullanılması ve bu sürenin hastane ortalaması ile hesaplanacak olması gibi bir algıya kapılarak ek ödeme çıkmasına kesin bir gözle bakılmamalıdır. İlgili ayda çalıştığı günlerde elde edilen girişimsel işlem puanları ek ödeme almaya yetecek kadar bulunmakta ise (sabit ödemelerden mahsup edilecek kadar performans hak edişi oluşmuş ise) kullanılan yıllık izin süreleri için hastane ortalaması üzerinden hesaplanması sonucunda çıkan ek ödemeden faydalanılabilecektir.

*** Peki tabiplerimiz, hastane ortalamasından faydalanabilmek üzere "yıllık izin sürelerini" nasıl değerlendirmeleri ve hesaplamaları gerekiyor? ***

Örnek 1: (Ocak-Şubat-Mart ayında yıllık izin kullanılmamış ise), Nisan ayında 3 gün yıllık izin alınırsa; bu 3 günlük süre hastane ortalaması ile 27 günde elde edilen girişimsel işlem puanları toplanır ve ek ödeme tutarı ortaya çıkar.

Örnek 2: (Ocak-Şubat-Mart ayında yıllık izin kullanılmamış ise), Nisan ayında 8 gün yıllık izin alınırsa; toplu sözleşme maddesine göre ayda en çok 5 güne kadar faydalanılabileceğinden 8 günün 5 günü hastane ortalamasından hesaplanacaktır. Ayrıca yılda 10 güne kadar olduğu için, gelecek aylarda; hastane ortalamasından hesaplanmak üzere 10 gün - 8 gün = 2 günlük yıllık izin hakkı kalmış olacaktır. Misal olarak; Mayıs ayında 5 gün yıllık izin kullanılmış olursa, 2 günlük yıllık izin süresi hakkı kaldığı için sadece 2 günlük süre için hastane ortalamasından hesaplanacaktır ve yıllık toplamda 10 günü böylelikle doldurduğu için gelecek aylarda yıllık izin kullanılması hastane ortalama hesabına dahil olmayacaktır.

Örnek 3: (Ocak-Şubat-Mart ayında yıllık izin kullanılmamış ise), Nisan ayında 25 gün yıllık izin alınırsa; ayda 5 gün, yılda toplam en fazla 10 güne kadar hastane ortalamasından yararlanabileceği için bu ayda yalnızca 5 günlük yıllık izin süresi hastane ortalamasından hesaplanacak ve bu hakkın tamamını bu ayda kullanmış olacaktır. Bir ayın 25 gününden geriye kalan 5 günlük sürede tabibimiz ek ödeme almaya yetecek kadar puan üretemeyeceği için eli boş kalacaktır. O yüzden ek ödemede hastane ortalaması hesaplamasına esas "yıllık izin süresi" hakkı hiç kullanılmamış ise ilk seferde 15-20 günden uzun süreli yıllık izin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü hem hastane ortalamasına esas yıllık izin süresinin yılda toplam 10 günlük hakkı biteceği gibi hem de ilgili ayda ek ödeme kazancı da elde edilemeyecektir.

KONU HAKKINDA SORULAN VEYA SORULABİLECEK SORULARA CEVAPLAR

1) Bir ay içerisinde en fazla kaç gün yıllık izin kullanırsam sağlık tesisi/hastane ortalamasından faydalanabilirim?

- Yıl içerisinde toplam 10 günlük yıllık izin sürelik hakkı dolmamış ve ilgili ay içerisinde kullanacağınız yıllık izin süresinin toplamında 10 günü geçmemek şartıyla bir ay içerisinde en fazla 5 gün yıllık izin kullanırsanız ek ödemenizde sağlık tesisi/hastane ortalaması hesabından faydalanabileceksiniz.

2) Her ay 5 gün izin kullanırsam ek ödememde kesinti olur mu? - Maalesef bu şekilde mümkün değil, yılda toplam 10 günü geçmemek şartıyla en fazla ikişer ayda 5'er günlük izin kullanabilirsiniz. (Örneğin; daha önce yıllık izin kullanmadığınızı varsayarak Şubat ayında 5 gün ve - bu iki ay arasında başka izin kullanmamak üzere- Haziran ayında 5 gün yıllık izin kullanabilirsiniz.)

3) Bu yeni uygulama Şua İzinlerinde geçerli midir? - Bu uygulama yalnızca "yıllık izinler" için geçerlidir. 657 Devlet Memurları Kanunu'na göre Şua izinleri yıllık izin değil "sağlık izni" kapsamında değerlendirilmektedir.

4) Tek Hekim Raporu, Heyet Raporu, Doğum Raporu kullanmam durumunda bu uygulamanın bana faydası olur mu? - Maalesef çeşitli raporlar kullanmak bu uygulamadan yararlanmak için geçerli değildir. Sadece "yıllık izin süreleri"ni kapsamaktadır.

5) Bir ay içerisinde 10 günden fazla yıllık izin kullanırsam, ek ödemede 5 günlük yıllık izin hakkımın avantajı olur mu? - Hastane ortalaması hesaplamasına esas "yıllık izin süresi" hakkı hiç kullanılmamış ise ilk seferde 10 günden uzun süreli yıllık izin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü hem hastane ortalamasına esas 10 günlük yıllık izin süre hakkının biteceği gibi hem de ilgili ayda ek ödeme kazancı da elde edilemeyecektir.

6) Ek Ödeme için yıllık izin sürelerimin istediğim aylarda değerlendirilmesini talep edebilir miyim? -Hem mevzuat açısından hem de ek ödeme hesaplama sisteminin disiplin ve istikrarı açısından böyle bir talep söz konusu dahi olamaz.

ESKİ UYGULAMA İLE YENİ UYGULAMA ARASINDAKİ KAZANIM ÖRNEKLERİ

Notlar: - Her hastanenin gelirleri farklıdır. Bazı hastaneler, personelin tavandan ek ödeme alabileceği kadar yüksek gelire sahip olabileceği gibi bazı hastaneler de personelin ek ödeme alamayacağı kadar düşük gelire sahip olabilmektedir. Bu husus göz önünde bulundurularak örnek tablolar, tutarlardan ziyade eski uygulama ile yeni uygulama arasındaki kazanımın ortalama olarak ne kadar tutarda olabileceğini görebilmek amacıyla hazırlanmıştır. - Her hastanenin ortalama puanı ve ek ödeme katsayısı farklılık gösterebilir. Dolayısıyla alacağınız ek ödeme tutarlarında farklılıklar olacaktır. 

- Hesaplamadaki gelir vergisi kesintileri %15'lik ilk vergi dilimine göre yapılmıştır.  

 

uzman prataisyen

Armağan TOSUN 

Yazar/Mutemet

7 EYLÜL 2016

TAPİB DÖNER SERMAYE HESAPLAMA ROBOTU GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

 

 




Bu Makaleyi Facebookta paylaş

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com





Facebook'ta Paylaş