mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİEş Yardımı : 278,69 TL

Eş Yardımı Nedir ?

Eş için aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşi (resmi nikahlı) için ödenir. Geçici bir süre için bile olsa, menfaat karşılığı çalışan veya sosyal güvenlik kurumundan aylık alan ya da aylık almamakla birlikte ticari sayılabilecek bir faaliyet yürütmek üzere sosyal güvenlik kurumuyla (isteğe bağlı sigortalılık hariç) ilişkilendirilen eş için; bu durumları devam ettiği sürece, memura aile yardımı ödenmez.


Eş yardımı miktarı ne kadar ne nasıl hesaplanır ?

Eş için ödenecek aile yardımının miktarı, 2.134 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenir.

Eş yardımına hak kazanma

Eş için aile yardımı ödeneğine, evlenme tarihini (resmi nikâh tarihi) takip eden aybaşından itibaren hak kazanılır. Memur, bu konudaki beyan tarihini izleyen aybaşından geçerli olarak da yardımdan yararlanır. 10.02.2016 tarihinde evlenen memur, bu tarihi takip eden aybaşı olan 15.02.2016 tarihinde; 17.02.2016 tarihinde evlenen memur bu tarihi takip eden 15.03.2016 tarihinde eş için aile yardımı ödeneğine hak kazanacaktır.

Eş yardımının kesileceği haller

Eşin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması ya da sosyal güvenlik kurumundan aylık almaya başlaması; eşin ölmesi; boşanma gibi durumlarda, olayın gerçekleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, eş için ödenmekte olan aile yardımı artık ödenmez. 

10.02.2016 tarihinde eşi çalışmaya başlayan memur, bu tarihi takip eden aybaşı olan 15.02.2016 tarihinde; 17.02.2016 tarihinde eşi çalışmaya başlayan memur bu tarihi takip eden 15.03.2016 tarihinde eş için aile yardımı ödeneğini kaybetmiş olacaktır. 

Aşağıda belirtilen durumlarda aile yardımı ödeneği ödenmez: 
- Eşin tarım sigortalısı olması. 
- Eşin sigortalı olarak çalışması. 
- Eşin sigortalı olmasa bile ücret/menfaat karşılığı çalışması. - Eşin memur olması. 
- Eşin herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan aylık alması. 
- Eşin Ölmesi. 
- Boşanma. 

Aylıksız izindeki eş için eş yardımı ödenir mi ?

Doğum sebebiyle aylıksız izin alan sigortalı eşin menfaat karşılığı çalışmaması ve her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almaması kaydıyla aylıksız iznin bitimine; 

"Döner Sermaye Ek Ödemesinde Kesinti Yapılmaması"na dair yeni uygulamayı, geçen ki yazımızda tabip dışı sağlık personeli için ele almıştık. Bu yazımızda ise; ek ödeme kapsamında "yıllık izin sürelerinin" tabipler için hangi durumlarda etkili olacağını, eski uygulama ile yeni uygulama arasında ne gibi farklılıklar olacağını ve bunun neticesinde tabiplerimiz için ortaya çıkan kazanımları tüm yönleriyle ele alacağız.

Yıllık izinlerin döner sermaye ek ödemelerinde kesinti yapılmayacağı hususun dayanağını tekrar hatırlatacak olursak; "2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3.Dönem Toplu Sözleşme" 23.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmenin konumuzla ilgili maddesi şu şekildedir:

****************************************************************************

Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi
Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.

****************************************************************************

Ayrıca T.K.H.K'nin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 28.01.2016 tarih 54 sayılı "Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı"konu başlıklı yazısında tabiplerimiz için şu şekilde açıklama yapılmıştır: "2) Maliye Bakanlığından alınan uygun görüş doğrultusunda ikinci basamak sağlık tesislerinde girişimsel işlem puanı üzerinden ek ödeme yapılan tabipler ayda 5, yılda 10 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde çalışmış sayılacağından bu süreler için sağlık tesisi puan ortalaması üzerinden halihazırda görev yaptıkları birim için öngörülen kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır. Örneğin;Devlet Hastanesinin acil servisinde çalışan bir pratisyen tabip 25 gün çalışıp 5 gün yıllık izin kullanmışsa 25 günlük puanı üzerinden yapılacak ek ödemeye ilave olarak 5 gün için sağlık tesisi puan ortalaması ve acil servis için öngörülen 1,40 kadro unvan katsayısı üzerinden ek ödeme yapılacaktır."

****************************************************************************

Yukarıda dayanağını belirttiğimiz maddelere istinaden özetleyecek olursak; tabiplerimiz ayda 5 güne kadar, yılda toplam 10 güne kadar kullandıkları yıllık izin sürelerinde, ek ödemelerini "Sağlık Tesisi Ortalaması" üzerinden hesaplanarak alacaklardır. Yani ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar yıllık izin kullanıldığı durumlarda, bu günlerde doğal olarak girişimsel işlem puanları üretilemeyecek olsa bile ortalamadan ek ödeme alabilecek olmaları büyük bir ihtimal olacaktır.Bir örnekle daha açıklayacak olursak; tabibimiz bir aylık periyot içerisinde 25 gün boyunca ek ödeme alabilecek şekilde yeterli puan üretmiş ise ve Alanyalarda, Marmarislerde, Venediklerde, Parislerde, New Yorklarda güzel bir tatil geçirmek amacıyla (yılda toplam 10 günlük yıllık izin süresi hakkını kullanmamışsa) 5 günlük yıllık izin süresi kullanırsa hem unutulmaz bir tatilini yaşamış olacak hem de bu 5 günlük hastane ortalaması üzerinden hesaplama neticesinde hak edeceği ek ödeme ile bu tatil harcamalarının bir kısmını karşılayabilecektir :) Yukarıda örneklerle açıkladığımız ve aşağıda karşılaştırmalı örnek tablolarla görebileceğimiz gibi yeni çıkan bu uygulama, tabiplerimizin karşısında ciddi miktarda kazanım olarak göze çarpmaktadır. Uzman Tabiplerimiz, kullanacakları 5 günlük yıllık izin süresi için, hastane tarafından dağıtılacak toplam ek ödeme tutarına göre, ortalama 1.500 TL'ye kadar ek ödeme kazanç elde edebileceklerdir. Tabiplerimizin bilinçli olması gereken nokta şudur: İlgili ayda 5 günlük yıllık izin kullanılması ve bu sürenin hastane ortalaması ile hesaplanacak olması gibi bir algıya kapılarak ek ödeme çıkmasına kesin bir gözle bakılmamalıdır. İlgili ayda çalıştığı günlerde elde edilen girişimsel işlem puanları ek ödeme almaya yetecek kadar bulunmakta ise (sabit ödemelerden mahsup edilecek kadar performans hak edişi oluşmuş ise) kullanılan yıllık izin süreleri için hastane ortalaması üzerinden hesaplanması sonucunda çıkan ek ödemeden faydalanılabilecektir.

*** Peki tabiplerimiz, hastane ortalamasından faydalanabilmek üzere "yıllık izin sürelerini" nasıl değerlendirmeleri ve hesaplamaları gerekiyor? ***
Örnek 1: (Ocak-Şubat-Mart ayında yıllık izin kullanılmamış ise), Nisan ayında 3 gün yıllık izin alınırsa; bu 3 günlük süre hastane ortalaması ile 27 günde elde edilen girişimsel işlem puanları toplanır ve ek ödeme tutarı ortaya çıkar.

Örnek 2: (Ocak-Şubat-Mart ayında yıllık izin kullanılmamış ise), Nisan ayında 8 gün yıllık izin alınırsa; toplu sözleşme maddesine göre ayda en çok 5 güne kadar faydalanılabileceğinden 8 günün 5 günü hastane ortalamasından hesaplanacaktır. Ayrıca yılda 10 güne kadar olduğu için, gelecek aylarda; hastane ortalamasından hesaplanmak üzere 10 gün - 8 gün = 2 günlük yıllık izin hakkı kalmış olacaktır. Misal olarak; Mayıs ayında 5 gün yıllık izin kullanılmış olursa, 2 günlük yıllık izin süresi hakkı kaldığı için sadece 2 günlük süre için hastane ortalamasından hesaplanacaktır ve yıllık toplamda 10 günü böylelikle doldurduğu için gelecek aylarda yıllık izin kullanılması hastane ortalama hesabına dahil olmayacaktır.

Örnek 3: (Ocak-Şubat-Mart ayında yıllık izin kullanılmamış ise), Nisan ayında 25 gün yıllık izin alınırsa; ayda 5 gün, yılda toplam en fazla 10 güne kadar hastane ortalamasından yararlanabileceği için bu ayda yalnızca 5 günlük yıllık izin süresi hastane ortalamasından hesaplanacak ve bu hakkın tamamını bu ayda kullanmış olacaktır. Bir ayın 25 gününden geriye kalan 5 günlük sürede tabibimiz ek ödeme almaya yetecek kadar puan üretemeyeceği için eli boş kalacaktır. O yüzden ek ödemede hastane ortalaması hesaplamasına esas "yıllık izin süresi" hakkı hiç kullanılmamış ise ilk seferde 15-20 günden uzun süreli yıllık izin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü hem hastane ortalamasına esas yıllık izin süresinin yılda toplam 10 günlük hakkı biteceği gibi hem de ilgili ayda ek ödeme kazancı da elde edilemeyecektir.

KONU HAKKINDA SORULAN VEYA SORULABİLECEK SORULARA CEVAPLAR

1) Bir ay içerisinde en fazla kaç gün yıllık izin kullanırsam sağlık tesisi/hastane ortalamasından faydalanabilirim?
- Yıl içerisinde toplam 10 günlük yıllık izin sürelik hakkı dolmamış ve ilgili ay içerisinde kullanacağınız yıllık izin süresinin toplamında 10 günü geçmemek şartıyla bir ay içerisinde en fazla 5 gün yıllık izin kullanırsanız ek ödemenizde sağlık tesisi/hastane ortalaması hesabından faydalanabileceksiniz.

2) Her ay 5 gün izin kullanırsam ek ödememde kesinti olur mu? - Maalesef bu şekilde mümkün değil, yılda toplam 10 günü geçmemek şartıyla en fazla ikişer ayda 5'er günlük izin kullanabilirsiniz. (Örneğin; daha önce yıllık izin kullanmadığınızı varsayarak Şubat ayında 5 gün ve - bu iki ay arasında başka izin kullanmamak üzere- Haziran ayında 5 gün yıllık izin kullanabilirsiniz.)

3) Bu yeni uygulama Şua İzinlerinde geçerli midir? - Bu uygulama yalnızca "yıllık izinler" için geçerlidir. 657 Devlet Memurları Kanunu'na göre Şua izinleri yıllık izin değil "sağlık izni" kapsamında değerlendirilmektedir.

4) Tek Hekim Raporu, Heyet Raporu, Doğum Raporu kullanmam durumunda bu uygulamanın bana faydası olur mu? - Maalesef çeşitli raporlar kullanmak bu uygulamadan yararlanmak için geçerli değildir. Sadece "yıllık izin süreleri"ni kapsamaktadır.

5) Bir ay içerisinde 10 günden fazla yıllık izin kullanırsam, ek ödemede 5 günlük yıllık izin hakkımın avantajı olur mu? - Hastane ortalaması hesaplamasına esas "yıllık izin süresi" hakkı hiç kullanılmamış ise ilk seferde 10 günden uzun süreli yıllık izin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü hem hastane ortalamasına esas 10 günlük yıllık izin süre hakkının biteceği gibi hem de ilgili ayda ek ödeme kazancı da elde edilemeyecektir.

6) Ek Ödeme için yıllık izin sürelerimin istediğim aylarda değerlendirilmesini talep edebilir miyim? -Hem mevzuat açısından hem de ek ödeme hesaplama sisteminin disiplin ve istikrarı açısından böyle bir talep söz konusu dahi olamaz.

ESKİ UYGULAMA İLE YENİ UYGULAMA ARASINDAKİ KAZANIM ÖRNEKLERİ
Notlar: - Her hastanenin gelirleri farklıdır. Bazı hastaneler, personelin tavandan ek ödeme alabileceği kadar yüksek gelire sahip olabileceği gibi bazı hastaneler de personelin ek ödeme alamayacağı kadar düşük gelire sahip olabilmektedir. Bu husus göz önünde bulundurularak örnek tablolar, tutarlardan ziyade eski uygulama ile yeni uygulama arasındaki kazanımın ortalama olarak ne kadar tutarda olabileceğini görebilmek amacıyla hazırlanmıştır. - Her hastanenin ortalama puanı ve ek ödeme katsayısı farklılık gösterebilir. Dolayısıyla alacağınız ek ödeme tutarlarında farklılıklar olacaktır. 

- Hesaplamadaki gelir vergisi kesintileri %15'lik ilk vergi dilimine göre yapılmıştır.

Armağan TOSUN KÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş