mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?Türkiye Kamu Hastanelerinde görev yapan Uzman Tabip Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesinin nasıl hesaplanacağını bu yazı dizimizde ele alacağız.Hesaplama karışmasın diye ilk önce ana değişken olan Sağlık Tesisi Katsayısını bulalım. Sağlık Tesisi Katsayısı illere ve hastanelere göre değişiklik gösterir.Biz örnek olarak Ankara Merkez 300 yataklı 2 veya 3. basamak hastaneyi ele alalım.

Sağlık Tesisi Katsayısını Nasıl Bulunur ? 

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:Öncelikle Hizmet sınıfı katsayısı bulunur. 

Hizmet Sınıfı Katsayısı = (Sağlık Tesisi Rol Katsayısı + Sağlık Tesisi Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı + Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı) / 3 Örnekle açıklayalım:

Hizmet sınıfı katsayısı formülün içindeki katsayılar nasıl bulunur?

Sağlık tesisi rol katsayısı:Yönergedeki Sağlık tesisi rol katsayısı cetveline bakınız.Hastane hizmet rolünüzü hastane sağlık karnesinde hizmet rolü kısmında da bulabilirsiniz. Yönergede Ankaradaki hastanenin AII rol grubunda olduğunu varsayarsak Sağlık tesisi rol katsayısımız 0,97 olur 

Sağlık tesisi yatak kullanım katsayısı= Yatak doluluk oranı X yatak sayısı = bu veriler tsime giriş yapan personelinize sorunuz genelde istatistik bölümü tsime veri girişi yapar.Bu formülden çıkan sonucuda sağlık tesisi yatak kullanım katsayısı cetvelinde puan karşılığını alacaksınız.Diyelimki Ankaradaki hastane 300 yataklı olsun O ay yatak doluluk oranınızda 0,90 olsun 300X0,90=270 Ekteki yönergenin b bendine göre Yatak Kapasite Kullanımı 151 ile 300 arasında kalan oran karşılık 0,97 oran vermektedir.270 çıkan rakamımız 0,97 orana karşılık gelmektedir. 

Sağlık tesisi tahakkuk verisi katsayısı:Bu bölümü muhasebe biriminden öğrenebilirsiniz.TDMS de yer alan A2 raporlarında ek ödemeye esas gelirler toplamına bakıp Sağlık tesisi tahakkuk verisi katsayısı cetvelindeki puan karşılığı ele alınır.

Örnek olarak hastanenin tahakkuk tutarı 1.500,000 TL olsun Yönergedeki c bendine göre 1.000.001 -2.000.000 arasında tahakkuk tutarı karşılığı 0,94 gelmektedir. Tahakkuk tutarı 1.500,000 TL olduğu için 0,94 karşılığında tahakkuk katsayımız oluşmuştur. Bulunan katsayılar 3 bölünüp Hizmet sınıfı katsayısı elde edilir.

Sağlık tesisi rol katsayısı (0,97) + Sağlık tesisi yatak kullanım katsayısı (0,97) + Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı (0,94) / 3 = 0,960 Hizmet sınıfı katsayımızı elde ettik.

Son hesaplama olarakta Sağlık Tesisi Katsayısımızı bulalım 

Sağlık tesisi Katsayısı =Sağlık Tesisi Bölge Gelişmişlik Katsayısı + Hizmet Sınıfı Katsayısı / 2 = Bölge gelişmişlik katsayımızı yönergedeki Ek-4 cetvelindeki Sağlık Tesisi Bölge Gelişmişlik Katsayısı Ankara merkeze karşılık gelen oran 0,85 dir. Son rakamlarımızı formüle edelim Hizmet sınıfı katsayımız (0,960)+ Bölge Gelişmişlik Katsayısı (0,85) /2 =0,905 Sağlık tesisi Katsayısı elde ederiz. 

Sağlık Tesisi Katsayımızı (0,905) el ettiğimize göre hastane yöneticisinin döner sermaye ek ödemesini hesaplamaya başlayabiliriz.

Hastane yöneticimiz Uzman Tabip olsun Sağlık bakanlığında sözleşmeli görev yapan personelin birim tavan ücreti 2015 yılı için 3870,06 TL ye çıkartılmıştır.'' c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.870,06 TL’ye yükseltilmiştir.'' Maliye bakanlığın Sayı :27998389-010-06-02-[913] 

 Birim ücret tavanı :3870,06 Şimdi hastane yöneticisinin ek ödeme tavan oranını bulmak için 20/11/2012 tarihli ve 1156sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sözleşmeli personelin (2014 değişikleri işlenmiş) yönergesine bakalım. Hastane yöneticisi Uzman Hekim ise ek ödeme oranı yönergedeki Ek-1 b bendine göre 450 (4,50) dir

Birim ücret tavanı :3870,06 Ek ödeme tavan oranı :4,50

Şimdi ek ödeme tavan tutarını bulabilmek için; Birim ücret tavanı (3870,06) X Ek ödeme tavan oranı (4,50) =17.415,27 TL ek ödeme tavan tutarını bulduk

Hastane yöneticisinin ek ödeme oranını yönergeden bakarsak Uzman hekimin ek oranı 0,63 olduğunu görürüz. Şimdi ise hastane yöneticisinin brütünü bulalım.

Ek ödeme tavan tutarı (17.415,27) X Ek ödeme oranı (0,63) = 10.971,62 TL hastane yöneticisinin Brütüdür. Sağlık tesisi katsayılı Ek ödeme Brüt tutarı bulmak için ; Sağlık Tesisi Katsayımız (0,905) X hastane yöneticisinin Brütü (10.971,62)  = 9929,32 TL Sağlık tesisi katsayılı Ek ödeme Brüt tutarı bulunur. Uzmanın hekimin derecesi 1/4 farz edelim doktor sabit ek ödemesinin brütü yani mahsup edilecek tutar 2523,99 TL dir 

Sağlık tesisi katsayılı Ek ödeme Brüt (9929,32) - DSSO (2523,99) =7405,33 TL bulunur. Şimdi bu rakamdan yasal kesintileri yapalım. 7405,33 %20  (Gelir vergisi) = 1481,07 TL 7405,33 %0,0759 (Damga vergisi )= 56,21 TL Kesintiler toplamı : 1481,07+56,01=1537,28 TL 7405,33-1537,28=5868,05 TL Hastane yöneticisi uzman hekimin alacağı döner sermaye ek ödemesi 5868,05 TL dir. 

Buna ilave olarak Doktor sabit ek ödemesi ve genel bütçe maaşı da almaktadırlar. Ekte sunduğumuz programda Hastane yöneticisi,Başhekim Yardımcısı,Müdür,Müdür yardımcısı otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Sedat ATLAS 

Yazar/Mutemet 

7 EYLÜL 2016

 KÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş