mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?Türkiye Kamu Hastanelerinde görev yapan Uzman Tabip Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesinin nasıl hesaplanacağını bu yazı dizimizde ele alacağız.Hesaplama karışmasın diye ilk önce ana değişken olan Sağlık Tesisi Katsayısını bulalım. Sağlık Tesisi Katsayısı illere ve hastanelere göre değişiklik gösterir.Biz örnek olarak Ankara Merkez 300 yataklı 2 veya 3. basamak hastaneyi ele alalım.

Sağlık Tesisi Katsayısını Nasıl Bulunur ? 

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:Öncelikle Hizmet sınıfı katsayısı bulunur. 

Hizmet Sınıfı Katsayısı = (Sağlık Tesisi Rol Katsayısı + Sağlık Tesisi Yatak Kapasite Kullanımı Katsayısı + Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı) / 3 Örnekle açıklayalım:

Hizmet sınıfı katsayısı formülün içindeki katsayılar nasıl bulunur?

Sağlık tesisi rol katsayısı:Yönergedeki Sağlık tesisi rol katsayısı cetveline bakınız.Hastane hizmet rolünüzü hastane sağlık karnesinde hizmet rolü kısmında da bulabilirsiniz. Yönergede Ankaradaki hastanenin AII rol grubunda olduğunu varsayarsak Sağlık tesisi rol katsayısımız 0,97 olur 

Sağlık tesisi yatak kullanım katsayısı= Yatak doluluk oranı X yatak sayısı = bu veriler tsime giriş yapan personelinize sorunuz genelde istatistik bölümü tsime veri girişi yapar.Bu formülden çıkan sonucuda sağlık tesisi yatak kullanım katsayısı cetvelinde puan karşılığını alacaksınız.Diyelimki Ankaradaki hastane 300 yataklı olsun O ay yatak doluluk oranınızda 0,90 olsun 300X0,90=270 Ekteki yönergenin b bendine göre Yatak Kapasite Kullanımı 151 ile 300 arasında kalan oran karşılık 0,97 oran vermektedir.270 çıkan rakamımız 0,97 orana karşılık gelmektedir. 

Sağlık tesisi tahakkuk verisi katsayısı:Bu bölümü muhasebe biriminden öğrenebilirsiniz.TDMS de yer alan A2 raporlarında ek ödemeye esas gelirler toplamına bakıp Sağlık tesisi tahakkuk verisi katsayısı cetvelindeki puan karşılığı ele alınır.

Örnek olarak hastanenin tahakkuk tutarı 1.500,000 TL olsun Yönergedeki c bendine göre 1.000.001 -2.000.000 arasında tahakkuk tutarı karşılığı 0,94 gelmektedir. Tahakkuk tutarı 1.500,000 TL olduğu için 0,94 karşılığında tahakkuk katsayımız oluşmuştur. Bulunan katsayılar 3 bölünüp Hizmet sınıfı katsayısı elde edilir.

Sağlık tesisi rol katsayısı (0,97) + Sağlık tesisi yatak kullanım katsayısı (0,97) + Sağlık Tesisi Tahakkuk Verisi Katsayısı (0,94) / 3 = 0,960 Hizmet sınıfı katsayımızı elde ettik.

Son hesaplama olarakta Sağlık Tesisi Katsayısımızı bulalım 

Sağlık tesisi Katsayısı =Sağlık Tesisi Bölge Gelişmişlik Katsayısı + Hizmet Sınıfı Katsayısı / 2 = Bölge gelişmişlik katsayımızı yönergedeki Ek-4 cetvelindeki Sağlık Tesisi Bölge Gelişmişlik Katsayısı Ankara merkeze karşılık gelen oran 0,85 dir. Son rakamlarımızı formüle edelim Hizmet sınıfı katsayımız (0,960)+ Bölge Gelişmişlik Katsayısı (0,85) /2 =0,905 Sağlık tesisi Katsayısı elde ederiz. 

Sağlık Tesisi Katsayımızı (0,905) el ettiğimize göre hastane yöneticisinin döner sermaye ek ödemesini hesaplamaya başlayabiliriz.

Hastane yöneticimiz Uzman Tabip olsun Sağlık bakanlığında sözleşmeli görev yapan personelin birim tavan ücreti 2015 yılı için 3870,06 TL ye çıkartılmıştır.'' c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.870,06 TL’ye yükseltilmiştir.'' Maliye bakanlığın Sayı :27998389-010-06-02-[913] 

 Birim ücret tavanı :3870,06 Şimdi hastane yöneticisinin ek ödeme tavan oranını bulmak için 20/11/2012 tarihli ve 1156sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sözleşmeli personelin (2014 değişikleri işlenmiş) yönergesine bakalım. Hastane yöneticisi Uzman Hekim ise ek ödeme oranı yönergedeki Ek-1 b bendine göre 450 (4,50) dir

Birim ücret tavanı :3870,06 Ek ödeme tavan oranı :4,50

Şimdi ek ödeme tavan tutarını bulabilmek için; Birim ücret tavanı (3870,06) X Ek ödeme tavan oranı (4,50) =17.415,27 TL ek ödeme tavan tutarını bulduk

Hastane yöneticisinin ek ödeme oranını yönergeden bakarsak Uzman hekimin ek oranı 0,63 olduğunu görürüz. Şimdi ise hastane yöneticisinin brütünü bulalım.

Ek ödeme tavan tutarı (17.415,27) X Ek ödeme oranı (0,63) = 10.971,62 TL hastane yöneticisinin Brütüdür. Sağlık tesisi katsayılı Ek ödeme Brüt tutarı bulmak için ; Sağlık Tesisi Katsayımız (0,905) X hastane yöneticisinin Brütü (10.971,62)  = 9929,32 TL Sağlık tesisi katsayılı Ek ödeme Brüt tutarı bulunur. Uzmanın hekimin derecesi 1/4 farz edelim doktor sabit ek ödemesinin brütü yani mahsup edilecek tutar 2523,99 TL dir 

Sağlık tesisi katsayılı Ek ödeme Brüt (9929,32) - DSSO (2523,99) =7405,33 TL bulunur. Şimdi bu rakamdan yasal kesintileri yapalım. 7405,33 %20  (Gelir vergisi) = 1481,07 TL 7405,33 %0,0759 (Damga vergisi )= 56,21 TL Kesintiler toplamı : 1481,07+56,01=1537,28 TL 7405,33-1537,28=5868,05 TL Hastane yöneticisi uzman hekimin alacağı döner sermaye ek ödemesi 5868,05 TL dir. 

Buna ilave olarak Doktor sabit ek ödemesi ve genel bütçe maaşı da almaktadırlar. Ekte sunduğumuz programda Hastane yöneticisi,Başhekim Yardımcısı,Müdür,Müdür yardımcısı otomatik olarak hesaplayabilirsiniz.

Sedat ATLAS 

Yazar/Mutemet 

7 EYLÜL 2016

 
Bu Makaleyi Facebookta paylaş

 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş