mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen Askerlik Borçlanmalarının yapılabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar 1 Temmuz 2010 tarih ve Sayı : 27628 sayılı resmi gazete kimlerin yararlanacağı belirlenmiştir.
 

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI ' Alıntı:

Borçlanma kapsamında olan süreler

MADDE 5 – (1) 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca;

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler,

b) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre zorunlu sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri,

f) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen sigortalılık süreleri hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreler,

h) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

borçlanma kapsamındadır.

(2) Sigortalılarla hak sahipleri yukarıda belirtilen sürelerin tamamını veya bir kısmını borçlanabilirler.

Buna göre bizim makalemize konu olan Askerlik Borçlanması bizi ilgilendirmektedir.
Peki bu borçlanmayı neden yapmamız gerekiyor? Yada yapmamız gerekiyor mu?

Askerlik borçlanması, prim ödeme gün sayısının artmasını sağlar. Sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Emekli olmasına altı ay kalan sigortalı, altı ay daha çalışmak yerine altı aylık askerlik süresini borçlanarak hemen emekli olabilir.
Ancak Askerlik borçlanmasını ödememizin bazı bunlara etkisi vardır. Yani her ödenen askerlik borçlanması erken emekli olacak diye bir şey yok.
İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olan kişilerde bu borçlanma yalnızca prim ödeme gün sayısını artırır, ancak emeklilik tarihini öne çekmez. Fakat çalışmaya başlamadan önce askere giden bir sigortalı askerlik borçlanması yaparsa, ilk kez sigortalı olduğu tarih borçlanma süresi kadar geriye gider.
Görülüyor ki ilk defa sigortası olmayan ve askere giden kişi askerlik borçlanması yaptığında emeklilik gününü geri çekebilir. Ama güne ihtiyacı varsa ve ilk defa sigortalı olduktan sonra askere gidip borçlanma yaparsa borçlandığı gün kadar prim günü kazanmış olur.
Bu durumda Askerlik borçlanmasının talebinden itibaren nasıl yapılacağı, nasıl vergi indiriminde kullanılacağını bu makalemizde anlatmaya çalışacağım.
Askerlik borçlanması daha önceki yıllarda ödenecek miktar çok azdı. Askerlik borçlanması alt sınırı, prime esas kazancın alt sınırının uygulamada asgari ücretle prime esas kazancın alt sınırı eşitlenmesi nedeniyle asgari ücretin %20’siydi. Fakat daha sonra bu oran %32 olarak belirlenmiştir.

2019 Yılı değerlerine göre bu ödeme ne kadar oldu, ve ödeme mantığı nasıldır?

(2558,4 X %32=818,69/30=) 27,29 TL bu Askerlik Borçlanması için belirlenen bir günlük ücrettir.
450 gün Askerlik yapan bir kişinin ödeyeceği Askerlik borçlanması toplam tutarı 27,29 x 450 = 12.280,50 TL'dir.
Kamu işyerlerinde çalışan 4857 sayılı iş kanuna tabi kadrolu işçilerin kıdem tazminatlarında bu ödedikleri Askerlik borçlanması ödeme makbuzlarını ibraz etmeleri şartıyla belirlenecek kısmını geri alabilirler.
Bunun hesaplaması da şöyledir.
2019 Yılı kıdem tazminatı 6017,60 TL'dir.
6.017,60/ 365 = 16,49 TL bir günlük alacağı kıdem tazminatı, bunu Askerlik günü ile çarpıyoruz.
450 x 16,45 = 7.418,96 TL kıdem tazminatına ilave alacağı miktar. 
Resimde askerlik borçlanması örnek 600 gösterilmiştir.
 

Screenshot_2.jpg

 

Eğer işçi askerlik borçlanmasını ödediyse ödediği askerlik borçlanmasının hemen hemen yarısından fazlasını geri alabilir.

Askerlik Borçlanması nasıl yapılır,Ekte bulunan dilekçe ile SGK müdürlüğüne müracat edilerek bu borçlanma talep eidlir.

Halen sigortalı olarak .................................. ilinde çalışmaktayım. Başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilim.

Askerlik süremin tamamını / askerlik süremin ...... gününü borçlanmak istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. ...../....../20..

Daha sonra SGK tararfından ilgiliye ödeme kağıdı gelecek. 2008 yılından itibaren belirlenen süre 1 aydır. Daha önceleri 2 taksitte ödenebiliyordu. Bir ay içinde peşin olarak ödenmesi gerekiyor.

Ödeme sonrası işçi bu ödeme dekontu ile işyerine müracaat eder ve borçlanmasının gelir vergi yönünden indirimini talep eder.
 

111 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ' Alıntı:

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen borçlanma aidat ve primlerinin ücretin safi tutarının tespitinde, gayrisafi ücret tutarından ne şekilde indirileceği 111 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Buna göre;
 

  • Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınması,
  • Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indirilmesi,
  • Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi,

Borçlanma bedelini ödeyen işçi ödediği tutara ulaşana kadar indirimden faydalanır. 12.280,50 TL ödeyen işçi bunu her ay bitene kadar gelir vergisi matrahından mahsup edecektir. Bu durumda gelir vergisi yönündende de avantaj sağlamış oluyor. Burda sadece gelir vergisi olmayacağından Asgari Geçim indirimden faydalanamayaktır.

Örnek olarak aylık vergi matrahı 2.174,64 TL olan işçinin bu matrahı sıfırlanacak dolayısıyla vergi ödemeyecektir. Bir sonraki aya düşülecek vergi matrahı ise

12.280,50 - 2.174,64 = 10.105,86 TL'dir. Bu mikar her ay bu şekilde bitene kadar düşülecektir. İşçi bu bedeli nakden talep edemez ve ödenemez.
Askerlik borçlanması ödeyen işçiler, ödeme makbuzlarını emekli olana kadar saklamaları gerekmektedir.

Askerlik Borçlanma hesaplaması için program ektedir.

YAzan: H.Tuğrul SÜMERKÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş