mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?4924 Sözleşmeli Statüde görev alan personeli 3 kısımda ele alacağız.

1-Uzman Tabip

2- Pratisyen Tabip

3- Diğer Sağlık Personeli

Bu yazımızda 4924 sözleşmeli statüde görev yapan Uzman Tabiplerin Mali ve Sosyal Haklarını ele alacağız.

 

4924 Sayılı Kanun Nedir ?

                Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları taşra teşkilatında 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir

 

4924 Sözleşme Ücretleri Nasıl Belirlenir ve  Nasıl Ödenir

1- Genel Bütçeden Ödenir

2- 657 Gibi peşin ödenmez çalıştıktan sonra ödenir

3- Sözleşme Ücreti Belirlenirken 657 4/B tavan ücreti esas alınır.

2017 yılının ilk 6 ayı için bu ücret 4687,27 TL'dir.

 

4924 Sözleşme Ücreti Tespit Edilirken Hangi kriterlere bakılır ?

1-Görev Yapılan İl ve İlçenin gelişmişlik düzeyi

2- Personelin Unvanı

3-Hizmet Süresi

 

1-Görev Yapılan İl ve İlçenin gelişmişlik düzeyi : DPT tarafından hazırlanan '' ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması '' çalışmasında baz alınan il ve ilçelerinin gelişmişlik sıralamasına göre Uzman Tabiplerin Kat sayıları Şu şekildedir.

4924 personel

Bazı İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

4924 sözleşmeli

Yani 3. Bölgede Çalışan bir Uzman Hekimin Oranı 2,35 ' tir.

2- Personelin Unvanı : Çalışmamız Uzman Tabipler İçindir.

3- Hizmet Süresi: 4924 Sözleşmeli Personelin  ücret tablosunda kullanılacak oranlar şu şekildedir.

a) - 0-5 Yıl  arası hizmeti olanlara  sözleşme brüt ücretinin % 96 'sı

b)- 5-15 Yıl arası hizmeti olanlara  sözleşme brüt ücretinin % 98'i

c )-15 yıldan fazla hizmeti olanlara Sözleşme Brüt Ücretinin % 100 ' ü ödenir.

 

Hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde memuriyette geçen diğer süreler göz önüne alınmaz . Yalnızca 4924 Sözleşmeli Statüde çalışılan süreler esas alınır.

Bingöl'de görev yapan bir Uzman Tabip'in sözleşme Brüt Ücretini açıkladığımız verilere göre hesaplayalım.Toplam Hizmet Süresinin 0-5 yıl aralığında olduğunu varsayalım.

 

Unvan

657 4/B Tavan Ücreti

Gelişmişlik Grubu (BİNGÖL)

Bingöl ücret Oranı (3. Bölge)

Toplam Tutar

Hizmet Süresi Oranı

Sözleşme Ücreti (Brüt)

Uzman Tabip

4687,27

3

2,35

11.016,49

0,96

10.575,83 TL

 

Hesaplanma Yöntemi:     4687,27 (657 4/B Tavan Ücreti)  X 2,35 (3. Bölge Ücret oranı)= 11.016,49 Toplam Tutar

11.016,49  X 0,96 (Hizmet Süresi 0-5 yıl olan Uzman Tabip ) = 10.575,83

Hizmet Süresini  5-15 Arası olduğunu varsayalım

11.016,49 X 0,98 = 10.796,02 (Sözleşme Ücretinin % 98'ini alırdı )

Hizmet Süresi 15 Yıldan daha fazla olsaydı  11.016,49 TL alırdı. Yani sözleşme ücretinin %  100'ünü alırdı.

 

4924 sözleşmeli statüde çalışan Uzman Tabiplerin mali ve sosyal haklarının büyük bir kısmı 657 sayılı kanun ile benzerlik göstermektedir.

Nöbet ve İcap Ücreti, DSSÖ , Harcırah Ödemesi, Yiyecek yardımı , Giyecek yardımı  ve Aile yardımı 657 Sayılı Devlet Memuru kanunundaki esaslar ile aynıdır. Yani bu konular için 657 de ki hükümler uygulanır.

4924 Sözleşmeli statüdeki Uzman Tabip 657 Sayılı kanundan farklı olarak Yabancı Dil Tazminatı Alamaz.

İzin ve rapor hakkındaki Hükümler.

 

Sözleşmeli Personelin İzinleri hususunda 657 sayılı Devlet memurları Kanunu Uygulanır

Rapor durumunda ise 30 günü aşan hastalık izinlerinde sözleşmeli personele yarım sözleşme ücreti ödenir.

4924 Sözleşmeli statüde görev yapan bir hekimin aynı yıl içerisinde 60 gün rapor aldığını varsayalım. İlk 30 Günde herhangi bir kesinti yapılmaz maaşında ancak ikinci 30 günlük raporunda ise sözleşme ücreti ikiye bölünerek ödenir.

 

Örnek : 0-5 Yıl arası Hizmet Süresi olan , Bingöl ' de görev yapan bir Uzman Tabip Ocak ayında 30 gün, Şubat ayında da 10 Gün rapor almıştır.

Maaşı nasıl hesaplanır.

Uzman Tabip'in Sözleşme ücreti =10.575,83 TL'dir.

 

Ocak ayında 30 gün rapor almıştır. Aynı takvim yılı için 30 gün hastalık izni hakkı olduğundan ocak ayındaki 30 Günlük raporundan herhangi bir kesinti yapılmaz.

Şubat ayında ise aldığı 10 günlük hastalık izninde , 10 gün sözleşme ücretinin yarısı ödenir.

 10.575,83 TL / 30 = 352,52 (Günlük Sözleşme Ücreti)

 

Normalde 352,52 TL Olan günlük sözleşme ücreti raporlu olduğu 10 gün için 352,52 / 2 = 176,26 (Günlük )olarak ödenir.

10 * 176,26 = 1762,60

20*352,52 = 7050,40

Toplam Alacağı Brüt Ücret = 1762,60+7050,40 = 8.813,00 TL'dir

Not:2017 Ocak-Temmuz dönemine göre hesaplanmıştır.

Menderes ÖZER

Mutemet/Yazar

2 ŞUBAT 2017KÖŞE YAZILARIMIZ


Bu Makaleyi Facebookta paylaş

Sıra NoHaber BaşlıkEklenme Tarihi.Link
1Sağlık Personeli Şiddete Son2017-10-25 15:53:19 Oku
2AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ2017-10-29 21:44:57 Oku
3SÜT İZNİ2017-11-01 15:13:08 Oku
4ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ2017-11-11 22:18:59 Oku
54924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR2017-11-11 23:00:14 Oku
64924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL UZMAN TABİP MAAŞI NASIL HESAPLANIR ?2017-11-12 12:32:33 Oku
7UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR2017-11-12 16:51:47 Oku
8SABİT EK ÖDEMELERDEN GELİR VERGİSİ KESİLİR Mİ 2017-11-12 21:27:10 Oku
9TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU2017-11-14 11:47:05 Oku
10İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI2017-11-14 12:10:56 Oku
11İDARİ İZİNLİ OLUNAN GÜNLERDE NÖBET ÜCRETİ VE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI NASIL OLUR ?2017-11-14 13:08:43 Oku
12BİREYSEL EMEKLİLİK BES2017-11-16 16:50:45 Oku
13SAĞLIK BAKANIMIZIN SAĞLIK PERSONELİ İÇİN MÜJDESİ SAHAYA NASIL YANSITILMALIDIR ?2017-11-16 17:14:31 Oku
14Hastane Yöneticisinin Döner Sermaye Ek Ödemesi Nasıl Hesaplanır ?2017-11-16 17:42:11 Oku
15STAJER ÖĞRENCİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:11:51 Oku
16SAĞLIK PERSONELİ SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:28:48 Oku
17TABİP SABİT EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR2017-11-18 14:42:00 Oku
18HEKİMLER/DOKTORLAR İÇİN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDE YILLIK İZİN SÜRELERİ2017-11-19 14:25:03 Oku
19Bayramlarda fazla mesai nöbet ücreti ve icap nasıl hesaplanır2017-11-19 21:12:14 Oku
20DÖNER SERMAYE NASIL DAĞITILIR ?2017-11-19 21:25:14 Oku
214/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI2017-11-21 21:48:54 Oku
22Taşeron Personelin Kadroya Talep Dilekçesi2017-12-25 21:22:17 Oku
232018 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI2018-01-11 21:44:06 Oku
24PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE EK ÖDEME YÖNETMELİK 2018 GÜNCEL2018-02-11 21:55:26 Oku
254924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA2018-03-17 15:25:47 Oku
26AİLE YARDIMI HANGİ DURURUMLARDA GERİ ALINIR?TAYİN OLUNCA AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ YENİLENMELİ Mİ?2018-03-22 06:54:48 Oku
274B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ÖDENİR Mİ?2018-03-22 07:16:31 Oku
28DEVLET MEMURU ASKERDE OLDUĞU DÖNEMDE EŞ YARDIMI ALIR MI?2018-03-22 07:41:40 Oku
29MEMUR EMEKLİLERİNE AİLE YARDIMI VERİLİR Mİ?2018-03-22 07:49:20 Oku
30AİLE YARDIMI-ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KARŞILAŞTIRMASI  2018-03-24 11:44:41 Oku
31SÜREKLİ TAŞERON İŞÇİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ2018-04-12 18:56:38 Oku
32SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇEN TAŞERONLARIN SOSYAL YARDIMLARI2018-04-15 16:31:00 Oku
33Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi (Daimi İşçiler)2019-02-12 09:43:46 Oku
34Sürekli Görev Yolluğu Hangi Hallerde Nasıl Verilir2019-01-30 06:35:49 Oku
354B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ​2019-03-04 11:33:14 Oku
36Şehir Hastanesi2019-03-15 21:18:34 Oku
37Bursa Şehir Hastanesi2019-03-15 21:30:30 Oku
38İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama2019-03-26 21:47:28 Oku
39Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Yan Ödeme Puanları2019-03-28 05:39:57 Oku
40Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Özel Hizmet Tazminat Oranları2019-03-28 05:48:35 Oku
41Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin Maaş Göstergesi ve Ek Gösterge Oranları2019-03-28 05:51:21 Oku
42Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personellerin 666 KHK Ek Ödeme Oranları2019-03-28 05:54:50 Oku
43Ceza İnfaz Kurumlarında Çalışan Personellerin Ek Tazminat, Bölge Tazminatı ve 28B OHAL Tazminat Oranları ile Maktu Tutarları2019-03-28 05:59:16 Oku
44HİTAP TAKİP PROGRAMI2019-06-02 17:45:00 Oku
452019 Temmuz Memur Maaş Katsayıları2019-07-13 21:15:18 Oku
464/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Hesaplama Programı2019-09-20 11:22:36 Oku
 
Türkiye Maaş Mutemetleri Dayanışma ve Paylaşım Platformu
Herkese Açık grup · 48 üye
Gruba Katıl
Gruba ve bu gruba bağlı forumumuza sadece Mutemet-Satınalma-TKYS Görevlisi-Muhasebe-Sicil-Uzman-Maliye Muhasebe Personeli-Doğrudan Temin-SGK Uzmanı-De...
 


mutemet

Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.com

Facebook'ta Paylaş