Taşeron İlave Tediye ve İkramiye


Taşeron İlave Tediye ve İkramiye


İlave Tediye:

Özel Mesaj ile Sorulan soru' Alıntı:

4/d li işçi(01.04.2018 de taşorenden kadroya gecen ) 05.05.2020 tarihinden itibaren 45 gün ücretsiz izin aldı mayıs 22 de alacağı 13 yevmiye ikramiyeyi 6,5 yevmiye olarak ödersem doğru olur

22 MAYIS 2020 Tarihinde 2. İlave Tediye ödemesi yapılacak olup, konuya ait bir makala hazırladım.

 

BENİM VERDİĞİM CEVP VE AÇIKLAMASI' Alıntı:

22 Mayıs 2020 Tarihinde Taşerondan geçen işçilere 13 Günlük İlave Tediye ödenecektir..

365------------52
320------------ x
-----------------------
x= 45,59 1 Yılda alması gereken. Ocak ayında 13 Yevmiye vermişsiniz.

45,59 - 13 = 32,59 alacağı var.
Mayıs ayında ister 13 verirsiniz, kalanı 13+6,59 olarak verirsiniz. Yani eksik günlerini yıl sonunda toplu olarak düşüp ödeyebilirsiniz. Fazla almışsa tahsil edersiniz.
13 de verebilirsin. Eğer 13 verirsen geriye kalan 2 ikaramiyeden 2.sini 6,59 vermen gerekir. Ama 6,59 verirsen 13 yevmiyeden baz alınmış gib olur. Sen 6,59 üzerinden ver. Nasılsa 45 gün izin almış. İşe başlarsa 45 günden kalanı ödersin.

İkramiye deyimini İlave Tediye deyimi ile karıltırmamak lazım.

BU İKRAMİYE:

Forum Dışı Alıntıdır


İkramiye:

Forum Dışı Alıntıdırİşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.


Buna prensip olarak Sözleşme İkramiyesi tanımını kullanmanız çok iyi olur. İlave Tediye'de ikramiye olarak geçiyor ama genel olarak tam deyim kelimesi

Devletin Verdiği İkramiye İLAVE Tediye denir.
Sözleşme Gereği alınana Toplu İş Sözleşme İKRAMİYE Sİ denir.
Sorularınızda bu tanımlamaya uygun sorulursa daha verimli cevap alınır. Yoksa bir çok bilgi krililiği oluşuyor.

Bu konuda bir çok sorunlar oluşuyor. İşçinin 1 yıl boyunca alması gereken 52 Gün yevmiyesi vardır. Bu yevminin tek kriteri 365 günden az olan günlerinin hesaba dahil edilmemesidir.

Hangi İzinler İlave Tediye ve İkramiye hesabında düşülmeyecek:

Forum Dışı Alıntıdır

6772 sayılı kanun 4. maddesi:
.............
Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup olmadığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yerde veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tediyelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin devamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta tatili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçilerin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır.6772 Sayılı Kanun ayrıntılı bilgi:

 

Editörün Seçimi - 6772 Sayılı Kanunda İlave Tediye

İlave tediye ödemeleri; kamu işçisi olarak çalışan işçilere kamu işvereni tarafından ödenen ek ücret olarak tanımlanabilir Kanun No : 6772 Kanun Adı : Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması … Hakkında Kanun Kabul Tarihi: 04.07.1956 Yayım Tarihi...

www.mutemetler.net www.mutemetler.net


Bunların dışında Ücretsiz izinler hesab dahil edilmez.

Şimdi 52 Yevmiye 2 taksitte ödeneceüği yazılı.
Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor.

13+13+13+13= 52 Yevmiyeyi 4 bölüme ayrılarak Ücretsiz izin gibi eksik günleri tespit ederek SGK yönüyle tahsillerde sorun yaşanmaması gerekmektedir.

Örnek verirsek;
2019 Yılında

Forum Dışı Alıntıdır


ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak 2019 tarihinde ödenecek. İkinci taksit ise 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenecek. GÜNCELLEME (02.08.2019): 02 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave tediyelerin 26 günlük ikinci bölümü iki taksit halinde ödenecek. 3. taksit ilave tediye ödemesi 9 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. Son olarak 4. taksit ilave tediye ödemesi 13 Aralık 2019 tarihinde yapılacak.2020 Yılında ise Karar Sayısı: 2061 olabn Resmi Gazeteye göre Ocak ve Mayıs aylarında ödenecek. Kalan 2 tanesine ait Resmi gazete yayınladığında belli olacak.

Ocak Ayında 13 verildi.
Mayıs Ayında 13 verildi/verilecek..

Konumuz aslında eksik gün hesaplaması yaparken kıstelyevm uygulamasının 52 gün üzerinde mi yoksa 26 gün üzerinde mi olacağıdır..

Genel olarak 1 yıl itibarıyla yıl sonunda alacağı ilave tediyenin 365 gün üzerinden olup olmadığıdır. Yani 365 günden az çalışmış ise yıl sonunda eksik gün ne kadra ise o oranda 4.İlave tediye alması gerekiyor.
Bunu 2 yolla yapan kurumlar var. Bazı kurumlara da yazı gelerek 13+13 olarak yapılması isteniyor. Bazıları ise yıl sonu. Genelde Kamu İşçileri tabir ettiğim sürekli işçilerde sorun olmadığından yıl sonunda 4. İlave Tediyeden eksik gün varsa düşülüp ödeniyor.

Taşeronlarda biliyorsunuz 10 ay çalışanlar da var. Bu nedenle 13'lük gün üzerinden hesap edilmektedir.

Burda ara yaptırımlar ne olursa olsun yıl sonu itibarıyla bu işçi 365 gün çalışmışsa 52 İlave Tediye alır. Çalışmamış ise 52 günden, çalışmadığı oranda eksik alır. Fazla ödenmiş ise tahsil edilir.

2010 Yıllarında önce İlave Tediyeden SSK kesilmiyordu. Dolayısıyla Yıl sounda tahsil etmenin yada eksik/fazla ödemenin bir zararı yoktu.
Şu an İlave Tediyeden SSK kesildiği için 13'günlük yevmiyelerde İlave Tediyenin verileceği tarih itibarıyla kıstelyevm yapılması en doğrusudur.

Şimdi 31/01/2020 Tarihinde 13 Günlük İlave Tediyesi ödedik. İşçi 01/01/2020-31/01/2020 31 gün çalışmış olduğu için 13 günlük İlave tediye hak ediyor gibi görünebilir. Fakat bu Yıl bazında 13 gün değil 52 gündür.
Aynı işçi 31/01/2020 tarihinde İlave Tediyeyi aldı ve istifa etti. Bakalım ne kadar ödencek yada tahsil edilecek.

365-------------52
(365-334=31---x
---------------------
x= 4,42 Alması gereken. Biz buna 13 Gün vermiştik. O zaman 13 - 4,42= 8,,58 Gün TAHSİL etmemiz gerekecek.
Görüldüğü üzere, 13 gün baz alınması yıl içerisindeki olası eksik yada istifa edilmesi yönünyle bir sınırlayıcı değil.

Daha önceleri de yazmıştım. İşçilerde mutlaka sicil defteri ttuulması lazım. Eksik günlerini işlemeniz gerekiyor. İlave tediye hesaplamasında, SSK eksik günleri bir belge niteliği taşımıyor. SSK'da işçinin bir yıl SSK günü 360 görünür. Ama İlave Tediyede 365 hesaplanır..

Makale için tılayın

 

Tarih: 08/05/2020 - 03:50