Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistem (BES)


Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistem (BES)


ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

45 yaşın altındaki memurlar, 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde çalıştıkları kurumları tarafından bir bireysel emeklilik sözleşmesi düzenlenyerek bireysel emeklilik planına dâhil edilecektir. 01/01/2017 tarihinden sonra ilk defa memuriyete girecek olanlar ise işe giriş tarihinden itibaren emeklilik sistemine dahil edilecektir,
Çalışan katkı payı; 1/10/2008 tarihinden sonra memuriyete girenler için sosyal güvenlik primi kesintisine tabi olan prime esas kazancın %3’ü oranında olacak, 1/10/2008 öncesinde Emekli Sandığına tabi görevlerde bulunanlar için ise emekli keseneğine esas matrahın  %3’ü oranında olacaktır.
ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ AVANTAJ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ NOKTALAR

Ülkemizde uygulanmaya başlayacak olan BES Bireysel Emeklilik Sistemi diğer ülkelerdeki bireysel emeklilik sistemlerini karşılaştırınca ülkemizde uygulanacak olan BES Bireysel Emeklilik Sistemi daha avantajlı olduğunu görüyoruz.

Diğer Ülkelere göre avantajlı olarak gördüğümüz noktalar ;

-Bireysel Emeklilik Sistemi devletin yüzde 25 katkı payı sağlaması (Dış ülkelerde bu kadar devlet katkı payı yoktur)

-Bireysel Emeklilik Sistemi Sistemden çıkarken vergi kesintisi avantajı (Amerika'da bireysel emeklilikte çekilen paranın vergilendirildiğini görüyoruz)

-Bireysel Emeklilik Sistemi Sadece 10 yıl katkı yaparak 56 yaşından sonra sistemden ayrılınması (Amerikada çıkış yaşı 59,5 üstelik ayrılırken vergi kesiliyor)

-Zorunlu bireysel emeklilik sistemiyle uzun dönemli tasarrufları artırmakta yetersiz kalan SGK'yı tamamlayıcı rol üstlenmesi

-Devletimiz bireysel emeklilik sisteminde elde edeceği para ile yüksek faizle alacağı dış borca karşılık daha düşük faizli iç borçlanmaya yönelmiş olacaktır.. Böylece uzun dönemli yatırımlar baraj, köprü, yol gibi yatırımlar bize hizmet olarak geri dönecektir.Unutmayalım devletin zenginliği milletin zenginliğidir.Devlet halkın ortak malıdır.

-Daha önce özelde BES yaptıranlar ve devam edenler yinede mecburen Zorunlu Bireysel emeklilik sistemine girmek zorundalar.Ayrıca Zorunlu bireysel emeklilik sistemi dışarıda yaptıraln BES'ten daha avantajlıdır.Ama dileyen 2 bireysel emeklilik sistemine devam edebilirler.

-2 ay içinde Zorunlu Bireysel Emeklilik sisteminden çıkan memur giç bir kayıp yaşamadan parasını geri alabilecektir

Genel olarak görüşümüz BES'te sistemde kalıp çıkmamanızdır.
ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ MAAŞLARIMIZDAN NASIL HESAPLANIP KESİLECEKTİR ?

SGK prime esas kazançları üzerinden %3 kesinti yapılacaktır.

5510 sonrası 2008 den sonra memur olanlar
BES Bireysel Emeklilik Sistemi (%3) = [Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Özel Hizmet Tazminatı) x (%3) 
5434 tabi 2008 den önce memur olanlar

BES Bireysel Emeklilik Sistemi (%3)= [(Gösterge Aylığı + Ek Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı) + En Yüksek Devlet Memuru Aylığının (9500*Maaş Katsayısı) Ek Göstergeye Bağlı Olarak Belirli Bir Oranı) - %100 Artış]x%3
Not:2008 den sonra memur olanlarda daha fazla Bireysel Emeklilik kesintisi olacaktır.2008 den önce memur olanlar ise daha az kesilecektir.2008 den sonra memur olanların sgk matrahı daha yüksektir.Sistem hesaplamayı SGK Matrahına göre değilde maaşın gelirler toplamına göre hesaplama yapsaydı daha hakkaniyetli bir yaklaşım olurdu.Kişi zenginleştikçe tasarufuda artmalıdır.Bu şekilde maaşı düşük olandan daha çok tasarruf edilmesi beklenmiş.
ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARIDAN MAAŞINDAN NE KADAR KESİNTİ OLACAKTIR ?
Bugün itibari ile Memur Maaş Hesaplama Robotu genel bütçe maaş hesaplamada BES Bireysel Emeklilik kesintisi dahil edilmiştir.Kamuda çalışan tüm ünvanlar mevcuttur.
Aşağıdaki resimde olduğu gibi tek yapmanız gereken BES yazan sekmeyi işaretlemenizdir.İşaretlenmediği takdirde BES kesintisi yapmayacaktır.

BES kesinti tutarını hesaplatırdıktan sonra excel indir butonuna basarak bordronuz inecektir.İnen excel dosyayı açıp BES Bireysel Emeklilik kesintisini görebilirsiniz.

Sedat ATLAS - Mutemet | Yazar
10 OCAK 2017