2021 Yılı Mali Memur Maaş Katsayıları


2021 Yılı Mali Memur Maaş Katsayıları


01 Ocak 2021 itibariyle %7,33 oranında zam uygulanacak,Buna göre 2021 Ocak ayının maaş katsayıları Yayınlanmıştır. Memur Maaşlarının hesaplanmasında kullanılan mali katsayılar nelerdir?

2021 Mali Katsayılar belirlenmiştir. Aylık Katsayı 0,165786 - Taban Aylık : 2,594917, Yan Ödeme Katsayısı: 0,052576 olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanlığınca yayınlanan genelge ektedir.

Tarih: 11/01/2021 - 01:16