Köşe Yazarları


AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ.
AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ.

Amerikada Hemşirelerin Reçete Yazma Yetkisi Nasıl Uygulanıyor ?

  Torba yasaya konulması düşünülen ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın daha önce yapmış olduğu açıklamada ''Amerika'da dört yıllık hemşire aynı zamanda doktor yardımcısı olarak görev yapıyor. Reçete yazma salahiyeti va

İşçi Kıdem ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
İşçi Kıdem ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Sürekli İşçi nedir?

Bu konulara deyinelim.(4/D) ifadesi 657 sayılı Kanunun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4’ncü maddesinin (d) bendinden gelmektedir. 657 sayılı Kanunun 4/D bendine göre bu işçiler; Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli (daimi) işçiler ve Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan mevsimlik (6 aya kadar çalışan) işçilerdir. 4/d kapsamında çalışan i

2018-2019 Toplu Sözleşme Tam Metni
2018-2019 Toplu Sözleşme Tam Metni

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2018 VE 2019 YILLARINI KAPSAYAN

4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

 BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Kapsam

Madde 1- (1) Bu Toplu Sözleşme; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili böl&uu

2019 Mali Maaş Katsayıları
2019 Mali Maaş Katsayıları

2019 Mali Maaş Katsayıları

1- Bilindiği üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında;

"Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen halle

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistem (BES)
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistem (BES)

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

45 yaşın altındaki memurlar, 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde çalıştıkları kurumları tarafından bir bireysel emeklilik sözleşmesi düzenlenyerek bireysel emeklilik planına dâhil edilecektir. 01/01/2017 tarihinden sonra ilk defa memuriyete girecek olanlar ise işe giriş tarihinden itibaren emeklilik sistemine dahil edilecektir,
&Cce

4924 Sayılı Sözleşmeli Pratisyen Hekim Maaş Hesaplama
4924 Sayılı Sözleşmeli Pratisyen Hekim Maaş Hesaplama

4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR

4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik yönünden iki tür sigortalı sayılma durumu vardır:sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalı sayılanlar:4924 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personelin istekleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirileceği düzenlenmiştir.Buna göre 657 sayıl

14 Günlük Fark Maaşı ve SGK Bildirimi
14 Günlük Fark Maaşı ve SGK Bildirimi

14 Günlük Fark Maaşı ve SGK Bildirimi

10.09.1987 tarih ve 19570 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 28 sayılı Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göre maaşlarımızı 15 Ekim 1987 tarihinden bu yana her ayın 15'inde peşin almaktayız.
Maaş unsurlarını etkileyen zam oranlarının 1 Ocak ve 1 Temmuzdan geçerli olarak verilmesi nedeniyle peşin aldığımız maaşın 01-14 Ocak/Temmuz dönemine tekabül eden 14 günlük fark tutarla

4/B Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Geçişi ve Mali Hakları
4/B Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Geçişi ve Mali Hakları

652 SAYILI KHK GÖRE KADROLU ÖĞRETMENLİĞE ATANAN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİT YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

652 sayılı KHK ya göre atanmış 4/B Sözleşmeli Personelin, İlişik kesme zamanı ve ilişik kesildiğinde mali haklarının ne olacağına dair teredütler bulunmakatdır.Bilindiği üzere bu statüde çalışan Sözleşmeli peroneler için "652 sayılı KHK ya göre atanmış iseler bu khk'nın ek 4. maddesinin

4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Gece Çalışması Hk.
4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Gece Çalışması Hk.

 

Konu: 4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Gece Çalışması Hk.
Gece çalışması ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenleme mevcuttur. Çalışma hayatında gece kavramı, İş Kanunun 69. maddesinde ‘’en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.’’ olarak

4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Yıllık İzin Ücreti
4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Yıllık İzin Ücreti

Konu: 4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Yıllık İzin Ücreti

          4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışanların dinlenme hakkı 53 üncü madde ile izin hakkının yanmayacağı güvence altına alınmıştır. Mezkur maddede “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.” Hükmü yer almakta olup, mezkur kanunun 59 uncu maddesinde ise, “iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle s

Yıllık İzinlerini Kullanmayan İşçiler İçin (Toplu İzin)
Yıllık İzinlerini Kullanmayan İşçiler İçin (Toplu İzin)

Konu: Yıllık İzinlerini Kullanmayan İşçiler İçin (Toplu İzin)

          Sayıştay’ın 2018 Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda şu ifadelere yer verildi; 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53 üncü maddesinde “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği hüküm altına alınm

4/B Sözleşmeli Personelin Rapor Parasının SGK ile Mahsubu
4/B Sözleşmeli Personelin Rapor Parasının SGK ile Mahsubu

4/B Sözleşmeli Personelin Rapor Parasının SGK ile Mahsubu

Bu Protokol, SGK ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenlerinden biri olan arasında sigortalılara İşveren tarafından istirahatlı oldukları dönemde ödenecek iş göremezlik ödeneklerinin İşverenin SGK’ya olan prim ve prime ili

4/B Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
4/B Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

4/B Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

"06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 03/08/2005 tarih ve 2005/9245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik (Değişik:22/11/2010-2010/1169)
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa

4/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Nasıl Hesaplanır
4/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Nasıl Hesaplanır

4/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Nasıl Hesaplanır

KBS Sisteminde 4/B Sözleşmeli Öğretmenlere ait Ek Ders ödeme modülü bulunmamaktadır. Bu sebeple Üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine bu programı hazırladım.Program Versiyonu altta güncelledikçe yazılacaktır.Program özellikleri | Ek Ders Puantaj Hazırlama | Ek Ders Ödeme Bordrosu Hazırlama.Paydaşlar: Hüseyin ÇEVİK Mehmet AKDEMİ

Ücretli Öğretmen Ek Ders Maaşı Nasıl Hesaplanır?
Ücretli Öğretmen Ek Ders Maaşı Nasıl Hesaplanır?

MEB Ücretli Öğretmen EK Ders Net Maaşı Ne kadar?

KBS Sisteminde Ücretli Öğretmenlere ait Ek Ders ödeme modülü bulunmamaktadır. Bu sebeple Üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine bu programı hazırladım.
Program Versiyonu altta güncelledikçe yazılacaktır
Program özellikleri | Ek Ders Puantaj Hazırlama | Ek Ders Ödeme Bordrosu Hazırlama
Program Özellikleri aşağı

4/D Sürekli İşçi Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi
4/D Sürekli İşçi Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi

4/D Sürekli İşçi Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi

Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen Askerlik Borçlanmalarının yapılabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar 1 Temmuz 2010 tarih ve Sayı : 27628 sayılı resmi gazete kimlerin yararlanacağı belirlenmiştir.Buna göre bizim makalemize konu olan Askerlik Borçlanması bizi ilgilendirmektedir.
Peki bu borçlanmayı neden yapmamız g

İhtaçtan Dönen Memur SGK Işe Giriş Tarihi
İhtaçtan Dönen Memur SGK Işe Giriş Tarihi

İhtaçtan Dönen Memur SGK Işe Giriş Tarihi

SORU: 2017 yılı Ocak ayında Khk ile ihraç edilen 5510 sonrası Vhki personelimiz Ohal komisyonu kararı ile görevine iadesine karar verildi. 13 Mart 2020 tarihinde de görevine başladı. SGK tescil de işe giriş tarihi olarak 13 Mart 2020 mi yoksa ihraç olduğu tarih sonrası günden mi yapılması gerekir?işinin sizde başladığı tarih başlama tarihi olacaktır.(ihraçtan sonra ne zam

Kısa Çalışma Ödeneği
Kısa Çalışma Ödeneği

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR ÖDENİR?

Kısa Çalışma Uygulaması
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak &

İstifa Eden İşçi İlave Tediye Ödenir mi?
İstifa Eden İşçi İlave Tediye Ödenir mi?

İSTİFA EDEN İŞÇİ İLAVE TEDİYE ALABİLİR Mİ?

Esas No : 1985/2 Karar No 4492/1 KONU G772 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bu Kanun kapsamına giren işçilere yapılan ilâve tediyelerin, ödemelerin ilişkin bulunduğu yıla ait hizmet süreleri toplamı bir yıldan az olan geçici ve sürekli işçiler için ne şekilde hesaplanacağı hususuna ilişkin tereddüt.
KONU ÎLE İLGİLİ MEVZUAT :
6772 sayılı Devlet ve O

Maaş Hesaplama Sonucu
Maaş Hesaplama Sonucu

Hesaplama işlemi tamamlandıktan sonra sonucu excel formatında indirebilirsiniz. Maaş ve diğer hesaplamalar KBS ile birebir uyumldur. İstenilen değerleri eksiksiz girmeniz halinde sonuca rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken hesapla butonu ile hesaplanan sonucu Excel formatında bilgisayarınıza indirmek.

Sonuç indirildiğinde hesaplamaya ait tüm detaylar tek tek hazırlanmıştır. Memur, İşçi, 4/B Sözleşmeli Personel maaşları ile diğer hesaplamaları Memur Maaş Hesaplama Robotumuzdan kolayca h

Taşeron İlave Tediye ve İkramiye
Taşeron İlave Tediye ve İkramiye

İlave Tediye:

Özel Mesaj ile Sorulan soru' Alıntı:

4/d li işçi(01.04.2018 de taşorenden kadroya gecen ) 05.05.2020 tarihinden itibaren 45 gün ücretsiz izin aldı mayıs 22 de alacağı 13 yevmiye ikramiyeyi 6,5 yevmiye olarak ödersem doğru olur

22 MAYIS 2020 Tarihinde 2. İlave Tediye ödemesi yapılacak olup, konuya ait bir makala hazırladım.

 

BENİM VERDİĞİM CEVP VE AÇIKLAMASI' A

İşçi İkramiyesinden Engelli İndirimi Uygulanır mı?
İşçi İkramiyesinden Engelli İndirimi Uygulanır mı?

4857 Sayılı İş Kanuna tabi kadrolu işçiler, Taşerondan geçen işçiler, diğer anlamda 5510 Sayılı Kanunun 4/A kapsamında çalışan tüm işçiler, sözleşmelerinde İlave Tediye ve İkramiye ödemeleri bulunmaları halinde;

İşçi Engelli indirimi varsa bu engelli indirimini maaşında Gelir Vergisi yönüyle almaktadır. Bu indirim nasıl oluyor açıklayalım. 

İşçi, 2020 Yılı engelli indirimi diyelim bu kişi 3. Derece engelli indirimine sahi

Temmuz 2020 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi Yayımlandı
Temmuz 2020 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi Yayımlandı

Memur, Söleşmeli Memur, SGK, BAĞ-KUR Emeklilerinin beklediği zam belli oldu

Memur ve emekliler 15 Temmuz 2020 maaşlarını %5,75 oranında zamlı alacaklar.

Konuya ilişkin Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK'ın onayıyla yayınlandı.

İşte Temmuz 2020 Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi

M.AKDEMİR

 

Tarih: 06/07/2020 - 13:32

Devamını oku

MYS De SGK İPC Ödeme İşlemi
MYS De SGK İPC Ödeme İşlemi

SGK tarafından düzenlenen İPC nin MYS den ödenmesi için yapmanız gerekenleri anlatmaya çalışacağım. Ancak unutulmaması gerekir ki hazineden ödeyeceğimiz İPC nin mutlaka ilgiliye rücu edilmesi gerekiyor. Bu, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin yapması gereken bir işlem. Mutemet olarak rücu işlemi ile ilgili bir sorumluluğumuz yok. Size rücu edilir ise o ayrı tabi. Ödeme yapıldıktan sonra Muhasebe/Mal Müdürlüğünden alacağınız banka eft dekontun

2021 Yılı Mali Memur Maaş Katsayıları
2021 Yılı Mali Memur Maaş Katsayıları

01 Ocak 2021 itibariyle %7,33 oranında zam uygulanacak,Buna göre 2021 Ocak ayının maaş katsayıları Yayınlanmıştır. Memur Maaşlarının hesaplanmasında kullanılan mali katsayılar nelerdir?

2021 Mali Katsayılar belirlenmiştir. Aylık Katsayı 0,165786 - Taban Aylık : 2,594917, Yan Ödeme Katsayısı: 0,052576 olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanlığınca yayınlanan genelge ektedir.

İşçi | 4/B | Ve Diğer Ücretlilerde SSK Brüt Ücretin Asgari Ücret Altında Kalması Halinde Maaş Bordrosunda Prim Hesaplaması
İşçi | 4/B | Ve Diğer Ücretlilerde SSK Brüt Ücretin Asgari Ücret Altında Kalması Halinde Maaş Bordrosunda Prim Hesaplaması

4/B'li Sözleşmeli Personellerin maaşları KBS'den yapılmakta olup, KBS bunu Mart-2021 ayı itibarıyla kendisi hesaplamaktadır.
İşçi maaşlarını Excel ortamında manuel yapan mutemetler için ve Maaşlarında oluşan SSK Matrahının, Asgari Ücret altında kalması halinde (Özellikle ilk girişlerde ödenen maaşlarda bu yaşanır) maaş bordrosunda nasıl işlem yapılacağını anlatmaya çalışacağım.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82 n

Asgari Ücret Altında Kalan Memurun BES Kesintisi
Asgari Ücret Altında Kalan Memurun BES Kesintisi

Asgari Ücret Altında Kalan 5510 Tabi Memurun BES Kesintisi Hangi PEK Tutarına Göre Yapılmalıdır.

Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır. Bu prime esas kazanç olarak değerlendirilen nedir? İlgili kanuna bakıyoruz.

5510 Sayılı Kanunun 80. Maddesi:
Prime esas kazançlar

MADDE 80
- 4