Kefalet Aidatı Hesaplama


Kefalet aidatı hesaplama hakkında?

Kefalet Giriş Aidatı 1500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. İlk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.

Kefalet aidatı nasıl hesaplanır?

- Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı 4 eşit taksitte

Kefalet Aylık Aidat 100 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

İşçi ve memur kefalet aidatı tutarını öğrenmek için aşağıdaki kefalet aidatı hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.

Kefalet Aidatı Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.