İlksan Emekli Yardım Hesaplama


İLKSAN EMEKLİ YARDIMI HESAPLAMA

 • Emekli yardımı;
  1. Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak,
  2. Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan malûliyet ödemesi olarak,
  3. Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,
  4. Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenir.

 • Emekli yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;
 1. Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
 2. Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
 3. Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

     Bu üç kalemin toplamı tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı olarak ödenir.

 • Son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.
 • Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

İlksan Emekli Yardım Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.Bugüne kadar ödenen aidat toplamını öğrenmek için tıklayın