İcap Nöbeti Hesaplama


İCAP NÖBETİ HESAPLAMA

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 33 üncü maddesinde İcap nöbeti tutacaklara verilecek ücreti hesaplama robotu.
 

İcap Nöbeti Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.