Görev Tazminatı Hesaplama


Görev tazminatı hesaplama hakkında?

657 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesi hükmü uyarınca bu Kanuna ekli Görev Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına göre Görev tazminatı göstergeleri belirlenmiştir.Memur maaş hesaplamnasında kullanılan Görev tazminatı maaş aylık katsayınsının Görev tazminatı göstergesi ile çarpımı sonucu Görev tazminatı tutarı bulunur.Ödenecek Görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, Görev tazminatının %20'sini geçmesi halinde, Görev tazminatının % 80'i asgari Görev tazminatı olarak ödenir.2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi, 2008/13694 sayılı Bakanlar Kurlu Kararının 3 ve 4 üncü maddesi

Görev tazminatı nasıl hesaplanır?

Görev Tazminatı Miktarı: Görev Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayısı

Görev tazminatı memur emekli tazminatı ve ikramiyesine etki eder mi ?

Görev tazminatı toplam iki yıl Görev yaptıktan sonra emekliye ayrılanların emekli aylıkları, yararlandıkları en yüksek Görev tazminatı göstergesi ve bu göstergeye karşılık gelen Görev/Görev tazminatı göstergesi üzerinden hesaplanmaktadır.Görev tazminatı emekliye ayrılan memurların memur emekli aylığına etki etmekte olup memur emekli ikramiyesine ise etki etmemektedir.

Görev Tazminatından hangi kesintiler yapılır ?

- 01.10.2008 sonrası işe girenlerden SGK prim kesilir.
- Damga vergisi kesilir.

Görev Tazminatı miktarı ne kadardır ?

Ünvan göre görev tazminat tutarını öğrenmek için aşağıdaki 2021 Yılı görev tazminatı hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.

Görev Tazminatı Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.