Geçici Görev Yolluğu Hesaplama


Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Hesaplama Robotunda;

Sınıf, Unvan, Derece Kademe, Yolluğun TAM yada Kısmi olduğu, Gün sayısı, Konaklama Fatura Bedeli, Otobüs ücreti ve diğer mutat taşıt tutarlarının doğru girilmesi gerekmektedir.

Yolluğun TAM yada Kısmi olduğu konusunda;

Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez.

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

Yurtiçinde ve yurtdışında bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilemez.

İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 90 veya 180 günlük süresi içinde başka bir görevlendirme olması durumunda, söz konusu görevlendirmede yevmiye ödenmez.

 

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.