Ek Gösterge Aylığı Hesaplama


Ek Gösterge Aylığı Hesaplama

Ek Gösterge Aylığı Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.


Ek gösterge aylığı hesaplama hakkında?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunur.

Ek gösterge aylığı nasıl hesaplanır?

Ek Gösterge Aylığı = Ek Gösterge Rakamı X Aylık Kat sayı

Ek gösterge aylığından yapılacak kesintiler?

-Gelir vergisi
-Sosyal güvenlik kesintisi yapılır.
-Damga vergisi kesilir.

Ek gösterge aylığı ne kadardır?

Ünvan ve derecenize göre ek Gösterge aylığı tutarını öğrenmek için aşağıdaki Ek Gösterge aylığı hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.