mutemet


Facebook'ta Paylaş
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

DİNİ BAYRAMLARDA NÖBET ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR ?


AYLIK MESAİ TAMAMLAMA PUANTAJ CETVELİ NASIL OLUR ?


Nöbet Ücreti Nasıl Hesaplanır ?

Nöbet Ücreti 657 Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 33 Maddesine göre hesaplanmaktadır. İlgili madde şöyledir.


‘’Ek Madde 33 – (Ek: 23/2/1995 - KHK - 547/10 md.; Değişik: 21/1/2010-5947/10 md.) Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

dini bayram nöbetdini bayram nöbetGösterge puanı * Memur Maaş Katsayısı =  1 Saatlik Nöbet Ücreti
1 Saatlik Nöbet Ücreti * Damga Vergisi (0,00759)  = Damga Vergisi Kesintisi
1 Saatlik Nöbet Ücreti – Damga Vergisi Kesintisi = Net Ele Geçen
% 50 ARTIRIMLI NÖBET ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR VE HANGİ BİRİMLERE ÖDENİR?

 % 50 ARTIRIMLI  NÖBET ÜCRETİ ÖDENECEK BİRİMLER
1-YOĞUNBAKIM
2-ACİL SERVİS
3-112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
4-DİYALİZ
5-AMELİYATHANE
 % 50 ARTTIRIMLI NÖBET ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?


dini bayram nöbet


Gösterge puanı * Memur Maaş Katsayısı =  1 Saatlik Nöbet Ücreti
1 Saatlik Nöbet Ücreti *( 50/100+ 1 Saatlik Nöbet Ücreti =  1 Saatlik Artırımlı Nöbet ücreti
1 Saatlik Artırımlı  Nöbet Ücreti * Damga Vergisi (0,00759)  = Damga Vergisi Kesintisi
1 Saatlik Artırımlı  Nöbet Ücreti – Damga Vergisi Kesintisi = Net Ele Geçen


Pratisyen Hekim, Lise Mezunu Hemşire , Önlisan veya Lisans Mezunu Hemşire, VHKİ Ünvanlı Memurların 24 Saatlik Normal ve artırımlı Nöbet Ücreti Hesaplama Cetveli

dini bayram nöbet
  

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN NÖBET ÜCRETİNİN HESAPLANMASI (NORMAL BİRİM)


dini bayram nöbet
1 Saatlik Nöbet Ücreti * % 20,5 =  İşveren Primi
1 Saatlik Nöbet Ücreti + İşveren Primi =  1 Saatlik Nöbet Ücreti Brütü
1 Saatlik Nöbet Ücreti *  % 20,5 = İşveren Primi
1 Saatlik Nöbet Ücreti* % 14 = İşçi Primi
1 Saatlik Nöbet Ücreti Brütü – (İşveren Primi + İşçi Primi) = 1 Saatlik Nöbet Ücreti
1 Saatlik Nöbet Ücreti * 0,00759 = Damga Vergisi
1 Saatlik Nöbet Ücreti – Damga Vergisi = Net Ele Geçen (1 Saatlik Nöbet Ücreti Net)4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN NÖBET ÜCRETİNİN HESAPLANMASI (% 50 ARTIRIMLI)
dini bayram nöbet1 Saatlik Artırımlı Nöbet Ücreti * % 20,5 =  İşveren Primi
1 Saatlik Artırımlı Nöbet Ücreti + İşveren Primi =  1 Saatlik Artırımlı Nöbet Ücreti Brütü
1 Saatlik Artırımlı Nöbet Ücreti *  % 20,5 = İşveren Primi
1 Saatlik Artırımlı Nöbet Ücreti * % 14 = İşçi Primi
1 Saatlik Artırımlı Nöbet Ücreti – (İşveren Primi + İşçi Primi) = 1 Saatlik Nöbet Ücreti
1 Saatlik Artırımlı Nöbet Ücreti * 0,00759 = Damga Vergisi
1 Saatlik Artırımlı Nöbet Ücreti – Damga Vergisi = Net Ele Geçen (1 Saatlik Artırımlı Nöbet Ücreti)
DİNİ BAYRAMLARDA NÖBET ÜCRETİ HESAPLANMASI

 2016-2017 Toplu Sözleşme İlgili Madde

Nöbet Ücreti 
Madde 7- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram günleri için %20 artırımlı ödenir.

1 SAATLİK BAYRAM NÖBETİ ÜCRETİ HESAPLANMASI (NORMAL BİRİM)dini bayram nöbet24 Saat Bayram Nöbeti Tutan Personelin Nöbet Ücreti Hesaplanması (NORMAL BİRİM)

dini bayram nöbet

1 SAATLİK BAYRAM NÖBETİ ÜCRETİ HESAPLANMASI (% 50 ARTIRIMLI BİRİMLER)

dini bayram nöbet24 Saat Bayram Nöbeti Tutan Personelin Nöbet Ücreti Hesaplanması (% 50 ARTIRIMLI BİRİMLER)

dini bayram nöbet

dini bayram nöbet

İCAP ÜCRETİ ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde İcap Nöbeti şu şekilde tanımlanmaktadır:‘’ İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.’’denmektedir.

            657 sayılı DMK Ek 33.maddesinde: ‘‘İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.’’ denmektedir. İCAP ÜCRETİ HESAPLAMA TABLOSU

dini bayram nöbetAĞUSTOS AYINDA MESAİ KAÇ SAATTİR ? İDARİ İZİN KAÇ GÜNDÜR ? İDARİ İZİNLERDE NÖBET ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR ?

Ağustos Ayı Çalışma Gün Süresinin Hesaplanması

Ağustos ayında 19 Gün mesai , 8 gün Hafta sonu , 2,5 Gün İdari izin, 1 Gün resmi tatil , Yarım Gün Arefe günü vardır.

19*8 =  152  Saat
28 ve 29 Ağustos İdari izin olduğundan =  16 saat
31 Ağustos saat 13:00’ a kadar idari izinli sayıldığından = 5 Saat
152 + 16 +5  = 173 Saat (Ağustos ayı çalışma saati )Örnek 1 : Ağustos ayının 1,5 ,10,15,22,28,31 günlerinde nöbet tutan bir personelin nöbet ücreti nasıl hesaplanır ?

Personel Toplam 7 nöbet Tutmuştur ve 168 saat mesai yapmıştır. Ayın 29’u da idari izinli sayıldığından 8 saat daha eklenir çalışma süresine ve 176 saat çalışmış sayılır.
 176 – 173 (Ağustos ayı çalışma saati ) = 3 saat fazla mesai yapmış olacaktır. Ayın 28’i ve 31’i idari izin günleri olduğundan ve bu günlerde çalıştığından dolayı 13 saat idari izin kullanacaktır.

PUANTAJI BU ŞEKİLDEDİR


dini bayram nöbet


Örnek 2 : Ağustos Ayının 1,3,6,10,13,16,20,24,27 Günlerinde nöbet tutan bir personelin nöbet ücreti nasıl hesaplanır ?


Personel 9 nöbet tutmuş olup 9 * 24 = 216 saat çalışmıştır. 21 saat ‘te idari izin kullandığından dolayı 216 + 21 = 237 saat mesai yapmış sayılır .  237 – 173 = 64 saat fazla mesai ücreti alır. İdari izin günlerinde çalışmadığından dolayı herhangi bir izin kullanmayacaktır.PUANTAJI BU ŞEKİLDEDİR
dini bayram nöbet


Örnek 3 :Ağustos Ayının 2,5,8,10,15,18,21,25,31 günlerinde nöbet tutan bir personelin nöbet ücreti nasıl hesaplanır ?

Personel 9 Nöbet tutmuş olup 9*24 = 216 saat çalışmıştır. 28 ve 29’u idari tatil olduğundan  216+16 = 232 saat mesai yapmış sayılır. 232-173 = 59 saat fazla mesai ücreti alır. 31 Ağustos’ta nöbet tuttuğundan doalyı 5 saatlik idari izin kullanma hakkı olacaktır. 31 Ağustos saat 13:00’ den sonrası bayram tatiline gireceğinden dolayı bu süreden sabah 08:00 ‘ e kadar olan 19 saatlik nöbet ücretini bayram nöbeti olarak (% 20 artırımlı) alacaktır. Yani 59 saatlik fazla mesai ücretinin 19 saatini % 20 artırımlı 40 saatini çalıştığı birim üzerinden alacaktır.

   
PUANTAJI BU ŞEKİLDEDİR

dini bayram nöbet

BAYRAM NÖBETİ NASIL HESAPLANIR ?

Arefe günü 13:00 ‘ten bayramın 4. günü gece 00:00’ a kadar olan süre bayram olduğundan bu süre içinde tutulan nöbetler bayram nöbeti olarak ödenir (% 20 artırımlı)

 Örnek : Bayramın 1. ve 4. günü nöbe tutan personelin nöbet ücreti nasıl hesaplanır.
Bayramın 1. gününde tuttuğu nöbetin 24 saati artırımlı ,  bayramın 4. günü tuttuğu nöbetin 00:00 ‘ a kadar olan 16 saati artırımlı , 00:00 dan 08:00 ‘ a kadar olan 8 saati normal olarak ödenir.

Arefe günü 13:00 dan sonraki 19 saat bayram nöbeti olarak % 20 artırımlı ödenir
Bayramın 1. günü nöbet ücreti  % 20 artırımlı ödenir .
Bayramın 2. günü nöbet ücreti  % 20 artırımlı ödenir .
Bayramın 3. günü nöbet ücreti  % 20 artırımlı ödenir .
Bayramın 4. günü nöbet ücreti  00:00’ a kadar olan 16 saat % 20 artırımlı , 00:00-08:00 arası 8 saat normal nöbet ücreti olarak ödenir.

AĞUSTOS AYI MESAİ PUANTAJ LİSTESİ 
dini bayram nöbetİDARİ İZİN ile RESMİ TATİL ARASINDAKİ FARK

İdari izin süresi toplam mesai saatine ekleneceğinden o ayki toplam mesai saati değişir.
Resmi tatillerde ise resmi tatil günleri o ayki mesai saatinden düşülür.
İdari izin süresinde tüm personel idari izinli sayılır. İdari izin günlerinde çalışmayan personel mesai yapmış kabul edilir. Nöbet usulü çalışan personelin nöbet puantaj cetveline idari tatil günlerinde mesai yapmış gibi mesai yazılır.
İdari tatil gününde çalışan personel ise idari iznini idarenin belirleyeceği başka bir zamanda kullanır. 

Not:Hesaplamalar ve örnekler 2017 Ağustos hesaplamalar için geçerlidir

Menderes Özer
Mutemet/Yazar


Daha detaylı fazla mesai hesaplama için robotumuza giriş yapınız TIKLAYIN


 © 2015 mutemetler.netHata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
info@mutemetler.net


Facebook'ta Paylaş