Çocuk Yardımı Hesaplama


Çoçuk yardımı hesaplama hakkında?

Memurun çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.Eşlerden birinin iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir

Çoçuk yardımı hesaplaması nasıl yapılır?

Çocuk Yardımı Göstergesi X Aylık Katsayı

Çocuk yardımından kesinti yapılır mı ?

Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez.

Çocuk yardımı hesaplama tutarı ne kadardır ?

Çocuk sayısına ve yaşına göre Çocuk yardımı hesaplama tutarını öğrenmek için aşağıdaki çoçuk yardımı hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.

Çocuk Yardımı Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.