4/B Sözleşmeli Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama


4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

2020 ve 2021 yıllarına ait memur konfederasyonları ile yapılan toplu sözleşmenin 47. maddesi ile 4B Sözleşmeli Personellere 2021 Yılı Sürekli görev yolluğu verilmesi kararlaştırılmış olup, toplu sözleşme metni aşağıdaki gibidir;

Sözleşmeli personelin sürekli görev yolluğu

Madde 47- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır.

657 Sayılı Kanuna Tabi 4/B Sözleşmeli Personellerin Naklen Atamalarında kullanılmak üzere Sürekli Görev Yolluğu hesaplamak için aşağıdaki 2021 Yılına ait 4/B Sözleşmeli Personel Sürekli Görev yolluk robotunu ücretsiz kullanabilirsiniz.

4/B Sözleşmeli Sürekli Görev Yolluğu Robotu Uzman Mutemetlerimiz tarafından özenle hazırlanarak siz kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
Yeni görevinizin hayırlı olması temennisiyle başarılar dileriz.. 

4/B Sözleşmeli Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.