4/B Sözleşmeli Nöbet Hesaplama


4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL NÖBET ÜCRETİ HESAPLAMA

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Madde 33 göre: "Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir"
4/B Sözleşmeli Personel Nöbet Ücreti hesaplamak için aşağıdaki robot ile hesaplama yapabilrisiniz.

 

4/B Sözleşmeli Nöbet Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.