mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

2019 TEMMUZ H CETVELİ GÜNDELİK TUTARLARI


2019 TEMMUZ ZAMLI HARCIRAH GÜNDELİK TUTARLARI AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 67,40  TL

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 61,50  TL

Memur ve Hizmetlilerden;
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **

51,60 TL

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

48,15 TL

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

45,20 TL

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

39,85 TL

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

38,75 TL

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.
Arazi tazminatı 2019
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

15,80 TL

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

15,25 TL

Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.


2019 Temmuz Zamlı Sürekli Görev Yolluğu robotuna giriş için TIKLAYINIZ


 
2019 h cetveli

© 2015 mutemetler.net


mutemet
Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
uzmanmutemet@gmail.com

Facebook'ta Paylaş