mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

2019 TEMMUZ AİLE YARDIMI2019 TEMMUZ EŞ VE ÇOCUK YARDIMI
2019 TEMMUZ AİLE YARDIMI TUTARLARI AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR.


Eş Yardımı : 295,47 TL

Çocuk Yardımı : (6 Yaş altı) : 69,23 TL

Çocuk Yardımı (6 Yaş üstü) : 34,62 TL


AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NEDİR ?


Aile yardımıyla eş yardımının zaman zaman karıştırıldığı ve birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan ödemenin tamamına aile yardımı ödeneği denilmektedir.


EŞ İÇİN AİLE YARDIMI 

Eş için aile yardımı, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşi (resmi nikahlı) için ödenir. 

ÇOCUK İÇİN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ


Çocuk için aile yardımı, memura; öz, üvey veya evlat edinmiş olduğu çocukları için bazı şartların varlığı halinde ödenir.Engelli Çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.


Aile Yardımı Ödeneğinin Yasal Dayanağı nedir?

a-)657 Sayılı Kanunun 202, 203,204, 205, 206.maddeleri. b-)2011-1241 Say. Bakanlar kurulu kararı(Res. Gaz:05.01.2011) c-)2011-2022 Say. Bakanlar kurulu kararı(Res. Gaz:05.07.2011) d-)Toplu sözleşme (10.madde)


Aile yardımından kesinti yapılır mı?


Devlet memurlarına ödenen aile yardımından hiç bir vergi ve kesinti yapılmaz


Aile yardımından icra kesilir mi?

Bu ödemeler borç için haczedilmez


Emekliye Ayrılma ve Ölüm Hallerinde O Aya Ait Ödenen Aile Yardımı Ödeneği Geri Alınabilir Mi?

657 sayılı Kanunun; -“Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü” başlıklı 203 üncü maddesinde; “Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir…”,-“Aylığın ödeme zamanı ve Esasları” başlıklı 164 üncü maddesinde; “Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz…”,denilmektedir.


Aile Yardımı Ödeneğine Esas Olacak Şekilde Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunan Memurlara Uygulanacak Yaptırımlar/Cezalar?

Memurun aile yardımı ödeneğinin verilmesine esas olacak beyanın/bildirimin memur tarafından gerçeğe aykırı olarak vermesi ve kendisine fazla ödemeye sebep olması durumunda karşılaşabileceği yaptırımlar/cezalar aşağıda belirtilmiştir:

-Mali Açıdan: Fazla ödenen para faiziyle birlikte tahsil edilecektir. Burada fazla ödemeye memurun kendi davranışından ileri geldiği için fazla ödenen para her zaman geri alınabilecektir. 

-Disiplin Açısından: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-f maddesinde hüküm altına alınan “Gerçeğe aykırı belge düzenlemek” fiili dolayısıyla kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gündeme gelecektir. 

-Ceza Kanunu Açısından: Değerlendirme neticesinde fiilin Türk Ceza Kanunu kapsamında bir durum olduğuna kadar verilir ise mahkeme süreci gündeme gelecektir.


Geçmişe Dönük Aile Yardımı ödenir mi?

 -Toplu sözleşmede aile yardımından yararlanabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele de ödenekten geriye dönük yararlanma imkanı getirildi. Bu kapsamda memurlara, aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten önceki 3 aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilecek

 © 2015 mutemetler.net


mutemet
Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
uzmanmutemet@gmail.com


Facebook'ta Paylaş