mutemet


Facebook'ta Paylaş

mutemet
Maaş Programları Giriş
X

Kullanici Adi
Şifre
Hesaplama sonucunu görebilmek için maaş robotunu Facebookta paylaşmalısınız.!
X
Facebook'ta Paylaş

Bu maaş hesaplama robotunu Facebookta paylaşarak arkadaşlarınızında bize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.Paylaşmadan sınırsız kullanmak istiyorsanız Sosyal Sorumluluk Üyeliği sistemine geçiş yapmalısınız.

2018 TEMMUZ ÇOCUK YARDIMI2018 TEMMUZ ZAMLI ÇOCUK YARDIMI

Çocuk yardımı ödeneği nedir ?

Çocuk için aile yardımı, memura; öz, üvey veya evlat edinmiş olduğu çocukları için bazı şartların varlığı halinde ödenir.
Çocuk yardımı miktarı ne kadardır ?


2018 Temmuz Zamlı Çocuk Yardımı okumak için TIKLAYINIZ

Çocuk yardımının asgari geçim indirimiyle kıyaslanması


mutemet
Ödenecek çocuk sayısı sınırı var mıdır ?


Çocuk için aile yardımı ödenmesinde, çocukların sayısına herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Aile yardımından yararlanabilecek kaç çocuk varsa, hepsi için aile yardımı ödenir.
Çocuk yardımı hangi hallerde hak kazanılır ?Memur, çocuk için aile yardımı ödeneğine, çocuğun; doğduğu, evlat edinildiği veya geçiminin memur tarafından sağlayacağı üvey çocuk bulunması sonucunu doğuracak bir evliliğin yapıldığı tarihi izleyen 10.02.2016 tarihinde çocuğu doğan aybaşından itibaren hak kazanır.memur, bu tarihi takip eden aybaşı olan 15.02.2016 tarihinde; 17.02.2016 tarihinde çocuğu doğan memur bu tarihi takip eden 15.03.2016 tarihinde çocuk için aile yardımı ödeneğine hak kazanmış olacaktır

Eşlerden her ikisi de memursa çocuk yardımı alınabilir mi ?


Eşlerin ikisinin de memur olması durumunda, çocuk için aile yardımı babaya verilir.

Eşlerden her ikisi de memursa anne çocuk yardımı alıyor ise yersiz ödeme sayılmalı mıdır ?


Gerçekleştirme birimlerince gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmekle birlikte memur olan babanın çocuk yardımı almıyor olması halinde çalışan anneye çocuk için aile yardımı ödenmesinin yersiz ödeme olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Çocuk için ödenen Çocuk yardımının kesilmesini gerektirmeyen bazı durumlarÇocuk için ödenen aile yardımı, öğrenim yapan çocukların tatil devresi içerisindeki çalışmalarından dolayı kesilmez.

-Eşi ölen memurun çocuklarına yetim aylığı bağlanması, memurun çocuk için ödenen aile yardımının kesilmesini gerektirmez.Eşlerden birine toplu sözleşme gereği çocuk yardımı ödeneği veriliyorsa çocuk yardımı alabilir mi ?


Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği verilen çocuk yardımı ödeneği daha düşük ise, memur olan diğer eşe sadece aradaki fark kadar aile yardımı ödenir. Fazla olması halinde ise memura çocuk için aile yardımı ödenmez. Örneğin eşlerden biri toplu sözleşme gereği 6 yaşından küçük bir çocuk için 24,41 tl. Çocuk yardımı alıyorsa 657 sayılı kanuna göre 6 yaşından küçük çocuk yardımı 51,35 tl. Olduğu için diğer eş de 26,94 tl. Çocuk yardımı alacaktır. Toplu sözleşme gereği çocuk yardımı 51,35 den fazla ise diğer eşe çocuk yardımı ödenmez.
Boşanma veya ayrılık hallerinde Çocuk yardımı ödenir mi ?


Eşlerin her ikisi de memur ise ve mahkeme kararında yardımın hangi tarafa ne oranda yapılacağı kararlaştırmış ise belirtilen şekilde yararlanılır.

-Eşlerin her ikisi de memur ise ve mahkeme kararında yardımın ödenmesine ilişkin karar verilmemişse, çocuğun bırakıldığı memura çocuk için aile yardımı ödenir
Eşinden mahkeme kararıyla ayrılan memurun, çocuk için almakta olduğu aile yardımı bazı durumlarda kesilmektedir.
-Mahkeme tarafından çocuğun verildiği eşin çalışmıyor olması durumunda, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir.
-Mahkeme tarafından çocuğun verildiği eş çalışıyor olmakla birlikte çocuk için aile yardımı almıyorsa, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir.
-Çocuğun verildiği eşin çocuk için aile yardımı almak istemesi halinde, çocuk için aile yardımı almakta olan memura bu ödeme artık yapılmazÇocuk yardımı hakkının kaybedileceği haller nelerdir ?


Aşağıda belirtilen durumların gerçekleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren, memura çocuk için ödenen aile yardımı artık ödenmez.
a-)Çocuğun evlenmesi.

b-)Erkek çocuğun 25 yaşını doldurması (çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler hariç).
c-)Çocuğun kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlaması (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç).
d-)Çocuğun ölmesi.
10.02.2016 tarihinde çocuğu çalışmaya başlayan memur, bu tarihi takip eden aybaşı olan 15.02.2016 tarihinde; 17.02.2016 tarihinde çocuğu çalışmaya başlayan memur bu tarihi takip eden 15.03.2016 tarihinde çocuk için aile yardımı ödeneğini kaybetmiş olacaktırÜvey çocuk için Çocuk yardımı alınabilir mi ?


Aile yardımı ödeneğine müstahak çocukları belirlenmesinde öz-üvey ayrımı yapılmamıştır. Çocuk üvey olsa bile, geçiminin Devlet memuru tarafından sağlanıyor olması durumunda, memura çocuk için aile yardımı ödenebilir.
Eş Askere Gidince Çocuk Yardımını Diğer Anne Memur Alabilir mi?


Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır. Böyle bir durumda askere giden memur eşin kadrosu ile olan ilişkisi devam etmekte ancak aylıksız izinli sayıldığı dönemde kendisine aylık ödenmemektedir. Bir başka ifadeyle ilgili memur, bu süre zarfında bir menfaat karşılığı çalışmamaktadır.

Aile yardımı ödeneği ise karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Askere giden eş çalışmadığı için kendisine çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği verilmeyecektir. Böyle bir durumda diğer eşin, kurumuna aile yardımı bildirimini verip kendisine çocuk için ödenen aile yardımı ödeneğinin verilmesini talep etmesi gerekir (Ayrıca, eşi askerlik süresince herhangi bir menfaat karşılığı çalışmayan konumunda olduğundan eş için verilen aile yardımı ödeneğini talep edebilecektir.)Yetim Aylığı alan çocuk için çocuk yardımı alınır mı?


Memur olan eşin vefat etmesi nedeniyle çocukların yetim aylığı alması halinde aile yardımı ödemesi yapılıp yapılamayacağı hususunda şunları söyleyebiliriz.

657 sayılı Kanunun 202 ve 206 ncı maddelerinde hangi hallerde çocuk yardımı alınacağı ve bu ödemenin kesileceği açıkça belirtilmiştir. Çocuklar için ödenen çocuk yardımının kesileceği haller arasında yetim aylığı almamak diye bir şarta yer verilmemiştir. Bu nedenle yetim aylığı alan çocuklar için de aile yardımı ödeneği ödenecektirBurs alan çocuklar için Çocuk yardımı nasıl ödenir ?


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet tarafından okutulan ve eğitim bursu alan çocuklar için aile yardımı ödenmediğini hükme bağlamış olmakla birlikte, İmzalanan Toplu Sözleşmede, Devlet tarafından okutulan ve eğitim bursu alan çocukları için de memurlara 2016 ve 2017 yıllarında çocuk yardımı ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Öğrenimi sona eren çocukların aile yardımı ödenir mi ?


Aile yardımı ödeneğinin memurların çocuklarına ödenmesinde 25 yaşının doldurulup doldurulmadığı hususu da üzerinde durulması gereken bir konudur.

Bu çerçevede orta öğrenimi veya üniversiteyi bitiren çocukların yaş şartını taşımaları halinde bu ödemeden faydalanmalarına herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 18 yaşını dolduran ve üniversiteyi kazanamayan erkek çocuklar, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıktığından, bunlar Genel Sağlık Sigortası primi ödemeden sigortalının sağlık yardımından faydalanamayacaklardır. Dolayısıyla bu çocuklar aile yardımı almakla birlikte sağlık yardımından faydalanamazlar.
Görüs yazısı Maliye Bakanlığı 18/04/2016--3442

 


2018 Temmuz Zamlı Eş Yardımı okumak için TIKLAYINIZ© 2015 mutemetler.net


mutemet
Hata ve Sorun bildirmek için bize mail atınız.
uzmanmutemet@gmail.com


Facebook'ta Paylaş